Hem Sverige Höj bidragen i takt med inflationen

Höj bidragen i takt med inflationen

förbi admin
0 kommentar

Miljöpartiet: Sänkt bensinpris hjälper inte dem som är i störst behov av stöd

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Barn kan inte äta bensin. Halvera matmomsen och inflationssäkra bidragen i stället för att prioritera höginkomsttagare som har råd att köra stora tunga bilar, skriver Märta Stenevi och Per Bolund.
Barn kan inte äta bensin. Halvera matmomsen och inflationssäkra bidragen i stället för att prioritera höginkomsttagare som har råd att köra stora tunga bilar, skriver Märta Stenevi och Per Bolund.

DEBATT. Just nu dras paralleller till 1970-talet med långvarig lågkonjunktur med låg tillväxt, hög arbetslöshet och hög inflation.

De som drabbas är de som redan innan levde med små marginaler: fattigpensionärer, ensamstående mammor med osäkra anställningar och långtidsarbetslösa.

Regeringen måste därför bland annat säkerställa att bidragen till de mest drabbade följer inflationen. 

Medan utsatta grupper i samhället har svårt att få ihop ekonomin för att betala boendekostnader, mat och att ta sig till jobbet eller skolan väljer regeringen, påhejad av sju av åtta partier, att prioritera höginkomsttagare som har råd att köra stora tunga bilar – de som inte har råd med bil får inget alls.

Detta är oklokt, ineffektivt och historielöst.

Att 1970-talets djupa ekonomiska kris drabbade Sverige och världen så hårt berodde till stor del på att vi alla var djupt oljeberoende.

Då, precis som i dag, drabbades hela samhället av att oljepriset trefaldigades under loppet av ett år mellan 1973 och 1974.

Det borde därför vara uppenbart för alla att Sveriges och världens enda utväg ur en långvarig ekonomisk kris är att vi i dag i stället har en enormt bättre beredskap att ställa om till fossilfria energikällor, till en fossilfri ekonomi. Näringslivet vill investera, svenska folket tjänar på det, politiken måste följa med.

Att i stället sänka priset på fossila bränslen är huvudlöst. Det innebär att ökade utsläpp, mer pengar till Putin, samtidigt som det skadar svensk ekonomi på sikt. Dessutom är det stöd som i stor utsträckning betalas ut till människor som inte alls är i behov av statlig hjälp.

Nu måste regeringen agera snabbt och effektivt.

Miljöpartiet kräver fem reformer för att stötta hushållen när priserna stiger. 

  1. Halvera matmomsen. Barn kan inte äta bensin. För de hushåll som redan vänder på varje krona kommer stigande matpriser innebära att de inte har tillräckligt för att mätta alla magar månaden ut. Så kan vi inte ha det i Sverige. Vi vill samtidigt halvera momsen på restauranger vars verksamheter drabbas hårt av de dyrare matpriserna. För en familj med två barn kan detta spara runt 500 kronor i månaden på matkostnader.
  2. Inflationssäkra bidragen. Alla bidrag är i dag inte inflationssäkrade, särskilt de som har stor påverkan för exempelvis fattigpensionärer. Under pandemin höjdes till exempel bostadsbidraget tillfälligt, vilket minskade trycket på kommunerna. Miljöpartiet anser att bostadsbidraget, barnbidraget, bostadstillägget och försörjningsstödet bör höjas permanent och direkt, för att inte köpkraften i dessa bidrag ska urholkas.
  3. Sänk priset på kollektivtrafiken. Oavsett var man bor och om man har bil eller inte måste man kunna ta sig till jobbet och skolan. Nu blir hushållens utgifter högre på flera områden samtidigt. Då kan vi inte fortsätta ha de höga priserna för kollektivtrafik som vi har idag.
  4. Höj studiestödet och betala ut extra stöd för juli månad till alla studenter. För de som studerar är ekonomin redan knapp. Deras studiestöd måste följa med prisutvecklingen när inflationen går upp så de har råd att fortsätta studera. Över sommaren föreslår vi också en extra utbetalning för att hjälpa dem genom de tuffa sommarmånaderna när inflationen tros nå sin topp. Totalt innebär vårt förslag en förstärkning på 12 000 kronor för varje student.
  5. Sänka skatten i glesbygd och ge ett extra stöd till de som bor utanför städerna. De som bor utanför städerna har längre avstånd till skola, jobb och social service. De har också högre energikostnader. Då behöver de stöd för att klara av de nya bränsle- och energipriserna. Därför vill vi gå ett steg längre med skattesänkningen på landsbygden och utöka den till 4 000 kronor per person och år. Utöver skattesänkningen ska alla boende på landsbygden få en engångsutbetalning på 2 000 kronor.

Inför en förestående ekonomisk kris, mitt i en brinnande klimatkris har vi ingen tid att förlora.

När Sveriges chanser för att klara oss väl består i att satsa på att snabbt nå en fossilfri ekonomi som samtidigt ökar chansen för oss att nå våra klimatåtagande är subventioner av fossila drivmedel det absolut sämsta alternativet.

Sju av riksdagens partier, från Vänstern till Sverigedemokraterna, är beredda att kasta både de hårdast drabbade, Sveriges ekonomiska säkerhet och våra klimatmål under bussen i jakten på kortsiktiga poänger. 

Det finns bara ett parti i Sverige idag som står upp för både rättvisa, ekonomisk utveckling och klimat. Det är vi. 

Märta Stenevi, språkrör (MP)
Per Bolund, språkrör (MP)

Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Du kanske också gillar