Hem Sverige Huvudförhandlingen om Talga ansökan om miljötillstånd har startat

Huvudförhandlingen om Talga ansökan om miljötillstånd har startat

förbi admin
0 kommentar

Några mil utanför byn Vittangi i Kiruna Kommun vill Talga Resources starta en grafitgruva. Enligt gruvbolaget handlar det om en av världens mest höghaltiga grafitfyndigheter. Grafit anses vara en viktig komponent när världen ska ställa om till förnybar energi.

I området där Talga vill starta gruvan finns flera riksintressen. Samebyar är kritiska till gruvans omfattning då den planeras i renbetesmarker. Området ligger dessutom i ett Natura 2000-område.

Under förhandlingarna i mark- och miljödomstolen avhandlas bara grafitbrytning i en del av området, Nunasvaara södra. De resterande delarna av området där fler gruvor kan komma att anläggas ligger längre fram i tiden, enligt Talga.Foto: Erik Simander

Under den första förhandlingsdagen på ett hotell i centrala Luleå medverkade bland annat Per-Erik Lindvall, styrelseordförande för Talga. Att det blossat upp kritik mot gruvan är han inte förvånad över.

– Det är berättigade frågeställningar, det går inte att komma ifrån att en gruvstart kommer påverka miljön. Det kommer att inverka på luften i form av buller och vattenfrågorna. Alla frågor behöver vi hantera och ha svar på.

Martin Phillips är Europachef för Talga. Han är optimistisk.

– Jag ser att det finns vägar för oss att existera tillsammans med andra näringar i området. Grafit är ett väldigt viktig mineral för att minska utsläppen och det här är ett viktigt projekt för Europa.

Björn Lundquist, vice ordförande för naturskyddsföreningen i Norrbotten, var på plats under första förhandlingsdagen.Foto: Erik Simander

Björn Lundquist, vice ordförande för Naturskyddsföreningen i Norrbotten, var på plats under första förhandlingsdagen. Föreningen är kritisk till att gruvärendet tas upp i rätten eftersom att förhandlingen endast gäller området som går under namnet Nunasvaara södra och inte hela fyndigheten.

– Det går inte att bara bedöma miljökonsekvenser utifrån den här ansökan, vi menar att alla fyra gruvor ska bedömas vid ett och samma tillfälle för att man ska få den samlade miljöbeskrivningen för hela områden.

Talga pekar på att en grafitgruva är viktig för omställningen, hur ser ni på det?

– Vi måste titta på hur mycket som återanvänds av grafiten. Vi menar att i alla processer måste börja med återanvändning och återvinning innan man öppnar en ny gruva.

Per-Erik Lindvall, ordförande för Talga, menar att ansökan som Talga gör för Nunasvaara södra görs för att de har kommit längts med den.

– Framtida gruvetableringar är en separat prövning i en separat domstol. Det är inte klart att det kommer att bli mycket större än den ansökan som vi pratar om i dag. Vi hoppas att det kan bli det någon gång i framtiden men så är det inte nu.

Förhandlingarna i mark- och miljödomstolen pågår till 23 februari 2023.

Du kanske också gillar