Hem Sverige Internationellt adopterade löper dubbelt så stor risk att ta sitt liv

Internationellt adopterade löper dubbelt så stor risk att ta sitt liv

förbi admin
0 kommentar

Rapporten bygger på en studie gjord av Anders Hjern, barnläkare och professor i socialepidemiologi för ungas hälsa vid Karolinska institutet och Bo Vinnerljung, senior professor i socialt arbete vid Stockholms universitet. De ville undersöka hur de internationellt adopterade mår när de blivit vuxna. Tidigare studier har visat att gruppen löper ökad risk för självmord under barn- och ungdomsåren.

– Det vi nu kan se är att den ökade risken för psykisk ohälsa kvarstår i vuxen ålder. Risken för självmord har gått ner, men är fortfarande högre än för infödda svenskar, säger Tommy Marksén.

Enligt studien har dubbelt så många internationellt adopterade begått självmord jämfört med inrikes födda svenskar per capita.

Forskare: Högre risk för skilsmässa

De söker också mer vård för psykisk ohälsa. Riskökningen är större för inneliggande psykiatrisk vård än för öppen vård, vilket enligt forskarna kan tolkas som att de internationellt adopterade löper större risk än inrikes födda svenskar att utveckla svårare former av depression.

– I rapporten pekar forskarna på att det kan vara svårare för internationellt adopterade att hitta en livspartner. Forskarna pekar också på att de har en högre risk för skilsmässa, berättar Tommy Marksén.

Dock är inte psykisk ohälsa en förklaring till den mer utbredda ensamheten, som finns bland de internationellt adopterade. Enligt studien förekom svårigheterna även bland internationellt adopterade som hade en fast anknytning till arbetsmarknaden utan inkomster relaterade till hälsoproblem.

I klippet berättar Tommy Marksén om hur MFoF jobbar framåt.

Du kanske också gillar