Hem Sverige Intresseanmälan: Insatspoliser till Regional Insatsstyrka, Luleå

Intresseanmälan: Insatspoliser till Regional Insatsstyrka, Luleå

förbi admin
0 kommentar

Organisation


Polisregion Nord


Kommun


Luleå


Län


Norrbottens län


Utlyst


24 november 2022


Ansök senast


31 december 2022


Referensnummer


C114384/2022

Arbetsplatsbeskrivning

Region Nord, Insatsgrupp Norrbotten med placeringsort Luleå söker nu nya medarbetare som vill ingå i detta utvecklande uppdrag.

Du som ingår i regionens insatsresurs kommer att utgöra den regionala insatsförmågan inom det nationella insatskonceptet, NIK. Det nationella insatskonceptet syftar till att alla insatsstyrkor på ett enhetligt sätt ska kunna jobba tillsammans och förstärka varandra. Insatspoliserna är utbildade i samma taktiska principer och metoder och likvärdigt utrustade oberoende av var i landet man tjänstgör. För att kunna placeras i vår insatsgrupp

Efter godkänd grundutbildning placeras du i en insatsgrupp vid ett lokalpolisområde eller polisområde. I gruppen finns, förutom operatörer, även instruktörer och specialister (tillika operatörer). Specialområden inom gruppen är forcerare, sjukvårdare och distansskyttar.

Arbetsbeskrivning

Som medarbetare i insatsresursen ska du med kort responstid säkerställa att polisen på ett dimensionerat och anpassat sätt kan hantera brottsliga angrepp på samhället i stort eller på individer och egendom. Inom ramarna för ditt uppdrag ligger ingripande mot pågående grova våldsbrott. Det gäller även när farlighet hos gärningsman och komplexitet i insatsmiljön utgör försvårande omständigheter. Du ska också ha förmågan att genomföra livräddande åtgärder på egen personal.

I uppdraget ingår det att:

 • ägna 15 % av tjänstgöringstiden åt fortbildning inom NIK. Utbildningstiden ligger bland annat till grund för att du ska fortsätta utvecklas som individ och i rollen som insatspolis. Uppdraget inom NIK kan komma att kräva att du reser till andra platser än din ordinarie tjänstgöringsort och att du vid behov övernattar på dessa.
 • medverka vid kompetensutvecklingsinsatser nationellt inom NIK. I vardagen kommer du att arbeta antingen i ett lokalpolisområde eller på ett polisområde och då mot de problembilder som för tillfället har högst prioritet. Dessa arbetsuppgifter kommer utgöra merparten av de uppdrag som du förväntas.
 • vid planerade insatser arbeta bland annat med rekognosering, insatsplanering och förövning; därefter genomföranden och sedan uppföljning.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:

 • polisexamen från polisutbildningen inklusive genomförd aspiranttjänstgöring med godkänt resultat
 • erfarenheter från andra verksamheter, både inom och utanför polisen ser vi som meriterande
 • Personliga egenskaper
  Som insatspolis vid till Regionala Insatsstyrkan läggs stor vikt vid de personliga egenskaperna och det krävs att du:

 • har ansvarskänsla
 • har en mycket god förmåga att fatta rätt beslut under påfrestande förhållanden.
 • fungerar bra i grupp samt är öppen, ärlig och empatisk.
 • är ihärdig och inte förhindras av motgångar för att slutföra en arbetsuppgift.
 • är flexibel och har förmåga att förhålla dig till ändrade förutsättningar.
 • är kreativ och kan se flera lösningar på problem.
 • när situationen kräver kan ta initiativ och visa beslutsamhet.
 • har mod att utföra riskfyllda arbetsuppgifter
 • har mycket god fysik samt mycket god vattenvana.
 • har fallenhet för skytte och taktik.

Särskilda krav
Som sökande får du inte ha kroniska skador eller sjukdomar som förhindrar arbete i yttre tjänst.

Kontaktpersoner

Fackliga företrädare

Polisförbundet polisregion Nord, SEKO polisen, SACO-S region Nord, ST region Nord, samtliga nås via Polisens växel 114 14.

Övrig information

 • Arbetsort: Luleå
 • Arbetstid: Veckoplanerad
 • Tillträde: Efter godkänd grundutbildning
 • Funktion: Polis insats
 • Detta är en möjlighet för dig som har en tillsvidareanställning som polisassistent inom Polismyndigheten, att anmäla intresse för en ny placering. Om du blir aktuell för placeringen kommer dialog föras mellan avlämnande och mottagande chef om hur och när placeringen ska genomföras.

  Vid intresseanmälan fattas ett arbetsledningsbeslut inom ramen för arbetsskyldigheten. Det innebär att du kvarstår i din nuvarande anställning med förändrad funktion om så krävs.

  Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

  Du som söker och som bedöms uppfylla kraven kommer att kallas vidare i processen, som beskrivs mer tydligt nedan.

  Grundutbildningen är planerad till september 2023. Den genomförs samordnat nationellt på gemensam plats. Övernattningar utanför din tänkta tjänstgöringsort kommer att förekomma under utbildningen. Efter genomförd och godkänd grundutbildning fattas beslut om placering och du får ett beslut om ändrade anställningsuppgifter.

  Sökandeprocess
  För mer detaljer gällande kravprofil, rekryteringsprocess tidsplan och tester se Intrapolis: intrapolis.polisen.se/regional-insatsstyrka/.

  Följande information ska finnas med i din ansökan:

 • Personligt brev
 • CV
 • Personuppgifter
 • Kontaktuppgifter till minst två vidtalade referenspersoner, varav en är chef eller motsvarande

Välkommen med din intresseanmälan senast den 31 december januari 2022. Om du vill komplettera din intresseanmälan vänder du dig till ansvarig HR-konsult: Ninwa Youssef [email protected]. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på polisen.se/personuppgifter/rekrytering Din intresseanmälan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din intresseanmälan uppmärkt med referensnummer via brev till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult Ninwa Youssef [email protected]

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen, kan komma att genomföras före placeringen.

Varmt välkommen med din intresseanmälan!

Sök jobbetAnsökan sker via polisens rekryteringsverktyg

Du kanske också gillar