Hem Sverige Justitieministern håller pressträff om arbetet mot terrorism

Justitieministern håller pressträff om arbetet mot terrorism

förbi admin
0 kommentar

Hela lagstiftningsarbetet startade efter terrordådet på Drottninggatan 2017, inleder Strömmer en presskonferens på torsdagen.

– Vi behöver med fullkraft stå upp mot terrorhot och terrorister och olika aktörer som understödjer terrorbrottslighet, säger han.

I dag är själva deltagande i en terroristorganisation inte kriminaliserat, även om terrorhandlingar som utförs är det.

– Regeringen menar att det finns ett behov av ett sådant straffansvar.

Lagrådet har tidigare sagt att deltagande skulle stå i strid mot föreningsfriheten. Det ledde till att den dåvarande regeringen gick vidare med andra förslag i terrorlagstiftningen, men inte att just kriminalisera deltagande.

Sedan dess har det skett en grundlagsändring som möjliggör en sådan här straffbestämmelse. Nu föreslås därför ett nytt brott.

– Regleringen går väldigt långt och täcker in det allra mesta, säger Strömmer.

Det kommer inte att ske någon förändring i definitionen av vad som är terroristorganisation och det är i slutändan domstolen som får bedöma om en grupp faller inom ramen för definitionen. Det som regeringen föreslår nu är en bredare kriminalisering, som inte behöver kopplas till ett specifikt terrorbrott.

– Det kan vara allmän aktivitet inom en terrororganisation som syftar till att upprätthålla verksamheten, säger Strömmer.

Att bara vara med på ett möte blir inte straffbart i sig – inte heller att enbart vifta med en flagga, säger Strömmer.

– Men om man ska styrka någons koppling till en terrororganisation så kan det såklart användas som bevis, men själva opinionsyttringen i sig kriminaliseras inte genom den här lagstiftningen.

Strömmer fick på presskonferensen flera frågor om hur förslaget kan kopplas till Turkiets krav på den svenska terroristlagstiftningen. Sveriges förutsättningar för att bekämpa terrorism förbättras, enligt Strömmer.

– Om man deltar i verksamheten för att främja den, då blir det straffbart.

En lagrådsremiss är ett utkast till lag som regeringen lämnar till Lagrådet, som sedan granskar så att det inte strider mot någon lag. Därefter ska riksdagen godkänna förslaget.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni i år.

Texten uppdateras.

Läs mer:

Kritik mot nya terrorlagen: ”Risk att relationen till annan stat påverkar”

Ministern om våldsvågen: ”Samhällsgenomgripande”

Du kanske också gillar