Hem Sverige Justitieminster Gunnar Strömmer (M): Snart kan danstillståndet tas bort

Justitieminster Gunnar Strömmer (M): Snart kan danstillståndet tas bort

förbi admin
0 kommentar

– Om jag fick välja en lag som borde tas bort är det den om danstillståndet. Men det pågår ett lagstiftningsarbete och det kommer nog landa ganska snart, säger Gunnar Strömmer (M).

Han kan däremot inte svara på om tillståndet kommer att tas bort helt eller ändras.

Dragits i långbänk

I april 2016 meddelade riksdagen att den ville att danstillståndet skulle tas bort och uppmanade regeringen att utreda frågan. Frågan utreddes och 2018 kom utredningen fram till att tillståndet fyllde en viktig säkerhetsfunktion i vissa fall och inte borde tas bort helt, men kanske ändras.

Sen kom coronapandemin och dans på lokal var ändå inte att tänka på. Socialdemokraterna skriver i ett mejl till Kulturnyheterna att anledningen till att de inte ändrade lagen är att de hade andra prioriteringar.

”Det handlade till exempel om ett 80-tal straffskärpningar och flera satsningar på polisen. Nu är det upp till den nya regeringen att lägga fram ett förslag i frågan”, skriver en partiföreträdare.

”Vansinnigt”

Men danstillståndet har varit politiskt impopulärt länge. Särskilt det faktum att spontandans – om kroggäster plötsligt börjar dansa i en lokal utan danstillstånd – kan leda till indragna alkoholtillstånd, har retat många politiker.

De senaste 20 åren har ledamöter från alla partier utom Socialdemokraterna motionerat för att avskaffa det. Över 60 motioner har inkommit sedan 2004. Moderaterna är det parti som är hemvist åt flest motionärer. Lars Püss (M) har skrivit tre av motionerna.

– Det är vansinnigt! Folk är glada och har trevligt och tar några danssteg och där är du av med din försörjning, säger han och syftar på krogägare som kan bli av med tillstånd om polisen kommer förbi.

Dansbaneeländet

Paragrafen om danstillstånd har sina rötter i ordningslagen från 1956 när man ville få bukt med det så kallade ”dansbaneeländet” där många ansåg att dansbanorna ledde till moraliskt förfall i form av sex, alkohol och minskat intresse för familjebildning. Dagens ordningslag infördes 1993 och sammanföll med att en annan dansrörelse – ravekulturen – var stor i Sverige.

Du kanske också gillar