Hem Sverige KI: Sverige går in i en lågkonjunktur i år

KI: Sverige går in i en lågkonjunktur i år

förbi admin
0 kommentar

Expansiv ekonomisk politik under pandemin, stora störningar i de globala värdekedjorna och Rysslands invasion av Ukraina har skapat en perfekt storm som lett till skenande inflation på flera platser i världen.

”Den skyhöga inflationen för svensk ekonomi in i en lågkonjunktur”, skriver myndigheten i rapporten Konjunkturläget.

Myndigheten sänker sin prognos för BNP-tillväxten i år och nästa år till 1,9 respektive 1,2 procent. I den senaste prognosen, som kom i mars, räknade KI i stället med en tillväxt på 3,3 procent 2022 och 2,1 procent 2023.

Den höga inflationen i kombination med fallande tillgångspriser (priser på tillgångar som aktier och fastigheter) och förväntningar om räntehöjningar har sammantaget fått de svenska hushållen att anta en pessimistisk syn på framtiden, resonerar KI.

Positivt i näringslivet

I näringslivet är tongångarna annorlunda. Välfyllda orderböcker och ett relativt gott vinstläge gör att det fortfarande råder viss optimism.

Urholkningen av hushållens köpkraft gör dock att efterfrågan väntas falla.

”Riksbanken ställs därmed inför en svår balansakt i valet av hur mycket penningpolitiken bör stramas åt för att dels stävja inflationen, dels undvika att lågkonjunkturen blir alltför djup.”, skriver KI.

På arbetsmarknaden syns vissa positiva tendenser. Arbetslösheten väntas falla något men förblir relativt hög även under nästa år, uppger KI.

Stor svängning

KI:s nya slutsats innebär en stor svängning från den senaste prognosen som kom i mars.

Trots att man redan då såg att hushållens köpkraft skulle gröpas ur av inflationen räknade man med att utfasningen av pandemirestriktioner ändå skulle leda till ökad konsumtion finansierad av hushållens höga sparande.

Man förutsåg då att den svenska ekonomin skulle gå in i en mild högkonjunktur under slutet av 2022.

Tidslinje: Det har påverkat den svenska inflationen genom åren

Texten uppdateras

Du kanske också gillar