Hem Sverige Klimatförändringar kastar om i ekosystem

Klimatförändringar kastar om i ekosystem

förbi admin
0 kommentar

Ett internationellt forskarlag har undersökt hur nära 1 500 djur- och växtarter påverkats i Finland under de senaste 40 åren, mellan 1978 och 2017. Under samma tid har temperaturen i snitt stigit med två grader.

Resultatet av forskningen?

Få arter har dött ut på grund av de stigande temperaturerna. Däremot har en del antingen flyttat sig norröver eller helt enkelt stannat kvar och anpassat sig till de nya förhållandena, berättar Øystein Opedal, biologiforskare vid Lunds universitet, som deltagit i studien.

– Det är inte så många arter som dör vid klimatförändringar, men du får förändringar i sammansättningen.

Konsekvenserna är svåra att förutse, men enligt studien påverkas hela ekosystem – det lokala samspel av arter som alltid pågår på en viss plats, förklarar Øystein Opedal.

– Det nya i vår studie är att man kan få stora lokala förändringar även utan att man har stora förflyttningar av arter. Det som sker är att klimatet ändras lokalt och det påverkar arter på olika sätt, till exempel kan en art bli vanligare och en annan mer ovanlig, säger han och fortsätter:

– Om man säger att en biart blir vanligare påverkar det hela pollineringen av växter. Det förändrar dynamiken.

Studien har publicerats i tidskriften Nature Climate Change.

Studien har utgått från de arter som återfinns i Finlands omfattande övervakningsprogram för fåglar, däggdjur och växter – en slags bank dit privatpersoner till viss del också hjälpt till att samla material genom åren.

Studien sträcker sig 40 år tillbaka i tiden och forskarna har analyserat data och fått fram ett mönster över arternas geografiska förflyttningar de senaste 40 åren.

Deltagande lärosäten: Lunds universitet, University of Helsinki, University of South Carolina, Finnish Environment Institute (SYKE), Natural Resources Institute Finland, University of Turku, Kainuu Centre for Economic Development, University of Jyväskylä, Norwegian University of Science and Technology, Swedish University of Agricultural Sciences, University of Zürich.

Källa: Lunds universitet

Du kanske också gillar