Hem Sverige Kristersson fick larm om sålda barn – adoptionerna fortsatte

Kristersson fick larm om sålda barn – adoptionerna fortsatte

förbi admin
0 kommentar

DN har granskat elva kinesiska barnhem som Adoptionscentrum förmedlat adoptioner från Kina under Kristerssons (M) tid som ordförande 2003-2005.

Enligt Research China, som kartlagt illegala adoptioner och som DN intervjuat, beskrevs barnen i adoptionshandlingarna ofta som övergivna och upphittade. Men så var sällan fallet. Istället köptes eller kidnappades barnen ofta från fattiga familjer som stred mot ett-barns-politiken som rådde i l landet.

Donationerna drivkraften

När adoptivföräldrar kom till Kina krävdes de på en donation på 3 000 dollar, motsvarande 24 000 kronor på den tiden. Pengarna lämnades ofta direkt till barnhemmen. Varken svenska myndigheter eller adoptivföräldrar fick veta vad pengarna användes till.

Enligt Research China var det just donationerna som drev handeln med barn.

– En barnhemsdirektör hade runt 150 dollar i månadslön. För varje barn direktören förmedlade fick barnhemmet 3 000 dollar. Det blev till en sorts fond, som tillät dem att betala upp till 500 dollar per barn och adoptera bort det för 3 000 dollar och göra en fin vinst, säger Brian Stuy till DN.

Mönster

Redan 2004 skrev DN om barn som köpts från sjukhus och senare sålts. DN uppger att Research Chinas databas visar att det inte var en isolerad händelse.

Enligt Adoptionscentrum dåvarande informationsansvarige Margret Josefsson fick Kristersson den informationen.

– Vid alla större händelser informerades ordförande och styrelse, säger hon till DN.

Trots varningstecknen fortsatte adoptionerna.

– Man ville gott, men man nöjde sig med de svar man fick från Kina, om att allt gick rätt till. Vi litade även på den svenska tillsynsmyndigheten i det här.

Kopplingar till människorhandel

SVT har sökt Ulf Kristersson (M) som svarar i ett mail:

”Adoptionscentrum är en ideell organisation som lyder under de regler för internationell adoption som den statliga tillsynsmyndigheten utfärdar […] Jag intervjuades om dessa frågor 2021, föreslog då att en vitbok borde göras, för att gå till botten med de allvarliga uppgifter som finns, om att det i vissa länder förekommit oegentligheter. Den tidigare regeringen tillsatte en sådan utredning, som nu arbetar med frågorna och den nya regeringen kommer självklart titta noga på den utredningens resultat när de presenteras.”

Du kanske också gillar