Hem Sverige Kristersson: Vi tar steg för steg framåt

Kristersson: Vi tar steg för steg framåt

förbi admin
0 kommentar

– Det går väldigt bra. Vi tar steg för steg framåt, säger Ulf Kristersson.

Högerpartiernas överenskommelse om talmansposterna och utskottsposterna var “det första stora steget”, enligt Kristersson.

– Det var inte svårt. Alla har varit konstruktiva, säger han.

– Det är viktigt att komma bort från politiseringen av ämbeten. Det var alla väldigt måna om.

Kristersson och talmannen Andreas Norlén ska träffas klockan 11 på onsdag. Moderatledaren ska då avrapportera hur hans sonderingar för att bilda regering går. Sedan valet den 11 september har M, KD, SD och L förhandlat om ett möjligt regeringssamarbete. På bordet ligger en rad sakfrågor som partierna behöver enas om innan den nya regeringens politik kan stakas ut. Än är det inte klart vilka av partierna som kommer att ingå i regeringen.

Inväntar rapport

Andreas Norlén vill i dag inte säga hur lång tid Ulf Kristersson kommer att få på sig för att bilda regering.

– Jag inväntar hans rapport innan jag ger några besked om processen framåt, säger Andreas Norlén.

– Det viktiga är att vi har en ordnad process och att talmannen sätter ramar som gör att man både har tempo i processen och hinner med att lösa ut de viktiga frågor som partierna förhandlar om. Det är en balansgång som vi får gå.

Även om det kommer att ta lite tid innan alla förhandlingar är avslutade och en ny regering är på plats, tror Norlén att det kommer att gå snabbare än efter valet 2018. Då tog det 134 dagar, varav de första månaderna gick åt till att klara ut vilka partier som kunde tänka sig att samarbeta. Den här gången är mycket av det arbetet redan avklarat, eftersom M, KD, SD och L var överens om att samarbeta redan före valet.

För en ny regering är det viktigt att vara på plats i tid för att den ska kunna presentera sin budget för 2023. Det ska göras senast den 15 november. I annat fall blir det dagens socialdemokratiska övergångsregering som får lägga budgeten.

“En förhandling”

I helgen enades de fyra högerpartierna om att SD får åtta poster som ordförande eller vice ordförande i riksdagens utskott.

– Det var en förhandling som vi hade om en helhet – talmanspresidium och utskottsplatser. SD är ett viktigt parti i den parlamentariska behandlingen, säger Ulf Kristersson och fortsätter:

– En kommande regering kommer att vilja och behöva förhandla mycket med SD i riksdagen, så det var helt naturligt.

Vilka utskott som partierna får topposterna i avgörs inom de närmaste åtta dagarna i förhandlingar mellan samtliga åtta riksdagspartiers gruppledare. Den 4 oktober röstar riksdagen om platserna i utskotten och EU-nämnden.

Statsminister Magdalena Andersson har avgått och leder nu en övergångsregering. Moderatledaren Ulf Kristersson har fått i uppdrag att försöka bilda en ny regering.

Onsdagen den 28 september ska han avrapportera till talman Andreas Norlén hur förhandlingarna går. Därefter kan talmannen ge honom en deadline för när sonderingarna ska vara avklarade.

När talmannen lämnat sitt förslag om ny statsminister till riksdagen ska riksdagen rösta om det inom fyra dagar. En ny statsminister är vald om inte mer än hälften av riksdagens ledamöter röstar nej till förslaget. Därefter anmäler den nye statsministern sina statsråd till riksdagen och läser upp sin regeringsförklaring.

Själva regeringsskiftet äger rum vid en skifteskonselj på slottet. Det kan ske senare samma dag som statsministern har lämnat sin regeringsförklaring.

En ny regering ska lägga fram sin budget inom tre veckor efter att den har tillträtt, dock senast den 15 november. Om ingen ny regering har tillträtt då, blir det övergångsregeringen som lämnar budgetförslaget.

Om ett förslag till ny statsminister inte godkänns av riksdagen måste talmannen ha nya talmansrundor med partiledarna och ge ett nytt sonderingsuppdrag. Talmannen har fyra gånger på sig. Om inget förslag till ny statsminister får tillräckligt stöd ska ett extra val hållas inom tre månader.

Källa: Riksdagen

Du kanske också gillar