Hem Sverige Kritik mot regeringen inför FN:s klimatmöte COP27

Kritik mot regeringen inför FN:s klimatmöte COP27

förbi admin
0 kommentar

– Det här är ett svek inte bara mot klimatet och kommande generationer, utan också mot de som vill att Sverige ska ta en aktiv roll och också få det internationella klimatarbetet att gå framåt.

Det säger språkröret Per Bolund (MP) efter regeringens dragning av positionerna på måndagen, inför klimatkonferensen i Sharm el Sheikh i Egypten om mindre än en vecka.

Regeringen har tidigare fått kritik från både oppositionen och en rad tidigare miljöministrar, mot beslutet att inte ha något eget miljödepartement. Istället har regeringen valt att lägga frågorna om klimat och miljö hos näringsdepartementet.

Näringslivsföreträdare har också varit kritiska mot vad de anser är ett för ensidigt fokus på kärnkraft i både regeringsförklaringen och Tidöavtalet, samarbetsavtalet mellan regeringspartierna och Sverigedemokraterna.

Frågetecken inför Sveriges roll

Även miljö- och biståndsorganisationer sätter frågetecken för vilken roll Sverige kommer att ha i de fortsatta internationella klimatförhandlingarna, och en rad organisationer kräver att Sverige stärker sitt ledarskap inför COP27. Sverige beskrivs ofta som ett strategiskt viktigt land för att få med andra länder på att stärka målen om utsläppsminskningar.

I Sverige har oron också gällt regeringens beslut att sänka reduktionsplikten för biobränsle i bensin och diesel till EU:s miniminivå. Beslutet riskerar att göra så att Sverige inte klarar sitt eget mål om utsläppsminskningar till år 2030, enligt Klimatpolitiska rådet och Naturvårdsverket.

Men i dag försäkrade den nya klimat- och miljöministern Romina Pourmokhtari (L) att regeringen håller fast vid de klimatpolitiska målen, och att Sverige också fortsatt är ett föredöme för andra länder.

– Vi har svåra förutsättningar. Vi har en energikris att hantera, vi har ett krig och vi har ett tufft ekonomiskt läge. Och att vi i det läget fortsatt kommer att bedriva en ambitiös klimat- och miljöpolitik, stå kvar vid de klimatpolitiska mål som är uppställda – det tycker jag snarare är ett styrkebesked. Det visar på det ledarskap som Sverige fortsatt har, säger Romina Pourmokhtari.

Du kanske också gillar