Hem Sverige Kritik mot studie om snygga studenters betyg

Kritik mot studie om snygga studenters betyg

förbi admin
0 kommentar

Studiens slutsats utgick från att vackra kvinnliga studenter som inte var fysiskt närvarande under pandemin utan deltog i digital undervisning vid Lunds tekniska högskola fick lägre betyg.

I studien fick en jury bestående av 74 personer i samma ålder som de 300 deltagande studenterna utifrån bilder betygsätta utseendet på studenterna på en skala från 1-10. Nu reagerar studenter som fått sitt utseende och studieprestationer bedömda.

– Totalt har jag kännedom om sex studenter som mejlat till mig eller programledningen. Med det sagt kan där finnas ett mörkertal som kontaktat lärare direkt, säger Annika Olsson, rektor för Lunds Tekniska Högskola, LTH, till Sydsvenskan.

Utseendeeffekten var mest tydlig i ämnen med en kursstruktur där lärare och studenter lär känna varandra i en fysisk miljö. De manliga studenternas studieresultat förblev oförändrade under samma omständigheter.

Att lärarna gav de vackra kvinnliga studenterna höga betyg när undervisningen bedrevs på plats förklaras av att de flesta lärarna på universitetsnivå är män. Men även lärare känner sig nu kritiserade i sin betygsättning, skriver tidningen.

Forskaren själv, Adrian Mehic, doktorand vid Ekonomihögskolan i Lund, säger att han ställer sig oförstående till kritiken samt att han inte ångrar valet att inte informera studiedeltagarna.

Någon anmälan om bristande forskningsvandel har dock inte inkommit till Ekonomihögskolan i Lund.

Du kanske också gillar