Hem Sverige L-toppen stänger dörren till S: Vi har gjort vårt vägval

L-toppen stänger dörren till S: Vi har gjort vårt vägval

förbi admin
0 kommentar

Efter en mandatperiod som började i alliansen, övergick till avtal med Socialdemokraterna och avslutas med planer på regeringssamarbete med Sverigedemokraterna har Liberalerna gjort en politisk resa som få andra partier. Om högersidan vinner valet kommer nästa års ekonomiska politik att förhandlas fram mellan partier som aldrig tidigare samarbetet om en hel statsbudget.

För Liberalerna är det två frågor som står i fokus: satsningar på skolan och skattesänkningar. I sin senaste budget föreslår L skattesänkningar på cirka 30 miljarder kronor under nästa år.

– Vi behöver se till medelklassens behov. Politikerna behöver ta på allvar att många människor är väldigt oroliga, säger L:s ekonomisk-politiska talesperson Mats Persson.

30 miljarder är lika mycket som finansdepartementet bedömer att hela reformutrymmet för 2023 uppgår till. Samtidigt är Sverige enligt flera prognosmakare på väg in i en lågkonjunktur. Mats Persson framhåller att det därför är ännu viktigare att göra förändringar som underlättar för hushållen att klara vardagen.

– Det viktigaste är att människor kan försörja sig, har ett jobb att gå till och att vi i det här unika ekonomiska läget ser den breda medelklassens behov och att vi dämpar den kostnadsexplosion som de nu möter, säger Mats Persson.

Om L får bestämma ska de största skattesänkningarna riktas mot låg- och medelinkomsttagare. Tidigare har partiet ofta argumenterat för att sänka den statliga skatten som ett sätt att gynna dem som utbildar sig.

– I den här valrörelsen hamnar den prioriteringen längre ner på listan till förmån för att istället sänka skatten för den breda medelklassen.

Riskerar inte stora skattesänkningar att späda på inflationen?

– Nej, eftersom du stärker hushållens ekonomi samtidigt som drivkrafterna att jobba ökar. Det är en väldig skillnad mot att till exempel öka barnbidragen. Då eldar du på men ökar inte drivkraften att jobba. Riktade skattesänkningar gör att du stärker arbetslinjen.

Samtidigt pågår just nu en kapplöpning mellan de olika partierna om olika modeller för att kompensera hushållen för stigande el- och bränslepriser. L föreslår att elskatten sänks men också elmomsen från 25 till 6 procent det närmaste året. Mats Persson motiverar det med att svenska staten och statliga bolag just nu gör stora övervinster på de höga elpriserna.

– När staten gör sådana övervinster tycker vi att det är rimligt att vi betalar tillbaka det till hushållen.

Det pågår ett krig i vår närhet, bör inte svenskarna räkna med att det påverkar även oss?

– Svenska folket kommer att märka detta. Politiker kommer inte att kunna hindra all kostnadsökning.

Mats Persson menar att politiker i en valrörelse måsta kunna sätta ut löften, även om vi är på väg mot lågkonjunktur. Väljarna måste kunna se hur de olika partierna prioriterar. Samtidigt understryker han att det osäkra ekonomiska läget innebär att man behöver vara försiktig med alltför vidlyftiga satsningar. Som en konsekvens av utvecklingen har L till exempel pausat sitt förslag om att trappa av ränteavdragen.

– Vår uppfattning är att man i det här läget behöver göra insatser som dämpar kostnadsexplosionen för hushållen och gör att svensk ekonomi långsiktigt blir bättre. Riktade insatser till hushållen påverkar inte inflationen och gör att människor klarar den här situationen.

Hur orolig är du för att vi står inför en djup ekonomisk kris?

– Det finns orosmoln och det är viktigt att vi har beredskap. En lärdom från pandemin som vi aldrig gjorde är vikten av att det ska löna sig att jobba. Jag tror att det var ett misstag att vi höjde a-kassan så mycket som vi gjorde.

Nivåerna i a-kassan är en av de frågor som skaver i högersamarbetet. SD vill behålla den tillfälliga höjningen av a-kassan medan L, M och KD vill sänka den. Även synen på sjukförsäkringen skiljer dem åt, liksom pensionerna och biståndet.

Mats Persson bedömer ändå att möjligheterna att enas om den ekonomiska politiken med SD är goda.

– Det är ingen hemlighet att vi och SD har olika syn på arbetslinjen men jag är övertygad om att vi kommer att hitta en lösning. Men i synen på bidragspolitiken och a-kassan står SD närmare S.

– Vi har redan förhandlat en budget i våras och då förhandlade alla fyra partier med varandra i god ton och med respekt för varandra.

Mats Persson säger att han är besviken på C-ledaren Annie Lööfs besked om att ställa sig bakom Magdalena Andersson som statsministerkandidat.

– Jag är väldigt besviken på det vägval som C har gjort att de går till val på att S efter åtta år vid makten ska få fyra år till.

Ser du någon möjlighet att ni som ingick januariavtalet skulle kunna hitta tillbaka till varandra?

– Nej. Vi har gjort vårt vägval och vill ha en annan regering. Om mandaten inte skulle räcka så är det inte vår uppgift att lösa Magdalena Anderssons problem. Då går vi i opposition.

Du kanske också gillar