Hem Sverige Larm: Akut vattenbrist i Emån

Larm: Akut vattenbrist i Emån

förbi admin
0 kommentar

Länsstyrelserna i Jönköping och Kalmar bedömer att läget är allvarligt och att de som har tillstånd för vattenuttag ska begränsa sig till nätter med svaga vindar eftersom vattenförlusterna blir mindre då.

– Vi tar ut mer vatten ur Emån än vad som tillförs systemet. Om inget görs riskerar vi att stå med uttorkade sjöar och vattendrag senare i sommar, säger Måns Lindell, vattenenheten på Länsstyrelsen Jönköpings län.

Ingen förbättring i sikte

Det finns inget utrymme för vattenuttag för den som saknar tillstånd och länsstyrelserna bedömer sådana uttag som olagliga.

– Varenda minut som går minskar vattentillgången. De kommande tio till fjorton dagarna ser vi inte heller att det blir någon förbättring. Även om det lokalt kommer regn fyller det inte på sjöar eller vattendrag utan vattnet tas i huvudsak upp av växtligheten, säger Måns Lindell.

De låga flödena kan snabbt få stora effekter på samhället. För att mildrar eventuella konsekvenser har länsstyrelserna i Jönköping och Kalmar inlett en samverkan tillsammans med till exempel kommuner, Emåförbundet och ägare till dammar och kraftverk.

Emån, som är ett viktigt vattendrag i Kalmar och Jönköpings län, förser en stor mängd verksamhetsutövare med vatten och Emån är också dricksvattentäkt.

Du kanske också gillar