Hem Sverige Migrationsärenden avgörs snabbare | GP

Migrationsärenden avgörs snabbare | GP

förbi admin
0 kommentar

Bland de 350 000 avgjorda ärendena så finns drygt 142 000 beviljade ansökningar om uppehållstillstånd och drygt 77 000 beviljade ansökningar medborgarskap. En ansökning kan beröra mer än en individ.

Ribbenvik understryker att Migrationsverket för första gången på länge klarade det uppsatta målet för hur lång tid det ska få ta att handlägga ett asylärende.

– Målet är 180 dagar och vårt genomsnitt 2022 är 166 dagar. Det är vi nöjda med, säger han.

Även när det gäller att avgöra ärenden om arbetstillstånd har tiden kortats. Genomsnittstiden under 2022 var 3,8 månader. Regeringens mål är fyra månader.

Vill bli medborgare

Migrationsverket lyckades förra året stoppa ökningen av medborgarskapsärenden som väntar på att bli avgjorda. I början av förra året bestod den högen av en bra bit över 100 000 sådana ärenden.

– Nu har det gått ned. Men det är fortfarande väldigt många ansökningar, säger Ribbenvik.

– – I slutet av året kom många fler än vad vi hade räknat med.

En orsak kan vara att regeringen aviserat att kraven för medborgarskap ska höjas i framtiden, men Migrationsverket har inte gjort någon analys av vad ökningen beror på.

Totalt beviljades cirka 89 000 personer svenskt medborgarskap under 2022, jämfört med cirka 87 000 året innan.

Många fick skydd

När det gäller antalet beviljade uppehållstillstånd, drygt 142 000, så kan det jämföras med drygt 95 000 året innan.

Den stora skillnaden beror framförallt på att cirka 50 000 ukrainare under 2022 beviljades uppehållstillstånd i enlighet med EU:s masskyddsdirektiv.

Antalet som 2022 beviljades skydd som flyktingar och alternativt skyddsbehövande i övrigt hamnade på drygt 9 000 personer. I den siffran ingår 3 744 kvotflyktingar. Antalet anhöriga till flyktingar och alternativt skyddsbehövande var nästan 2 600.

Nästan 41 400 uppehållstillstånden beviljades på grund av arbete, vilket är ett par tusen fler än 2021. I den siffran ingår även anhöriga till arbetskraftsinvandrare.

Migrationsverket beviljade också drygt 14 500 uppehållstillstånd för studier.

Du kanske också gillar