Hem Sverige Miljöpartiet vill se samisk statssekreterare

Miljöpartiet vill se samisk statssekreterare

förbi admin
0 kommentar

Delar av miljöpartiet är på besök i Jokkmokk för att närvara på den historiska marknaden. Under torsdagsförmiddagen samlades Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi, tidigare kulturminister Amanda Lind och den lokala miljöpartisten Henrik Blind i en av kåtorna på marknaden för att presentera det som de själva beskriver som ”ett samiskt demokratipaket”.

Paketet handlar i stora drag om att stärka det samiska inflytandet och samiska rättigheter. Bland annat vill Miljöpartiet se en samisk statssekreterare direkt underordnad statsminister Ulf Kristersson, ett bättre samarbete mellan riksdagen och sametinget samt att Giron Sámi Teáhter ska bli nationalscen. De vill även se att Sverige ratificerar konvention ILO 169.

Hur kommer det sig att förslagen kommer nu och inte när ni satt sju år i regeringsställning?

– Det här är frågor som vi har drivit i decennier och försökt få med fler på. Ratificeringen av ILO 169 har vi drivit under väldigt lång tid, även under vår tid i regering, säger Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi till DN.Foto: Stefan Rosengren/Alamy

Det har aldrig funnits en samisk statssekreterare i Sverige, i Norge har det däremot funnits under flera mandatperioder. Märta Stenevi menar att ett införande av en statssekreterare skulle innebära att en person skulle ha övergripande fokus på urfolksfrågor och hur de ska genomsyra politiken.

Försökte ni införa en samisk statssekreterare när ni satt i regering?

– Det här är något vi har sett som en konsekvens när vi har jobbat med frågorna i regeringsställning och något vi gärna skulle lyfta i en förhandling med en ny regering. Men vi tipsar med varm hand regeringen Kristersson om att införa det redan nu.

Vill ni införa statssekreterare för andra minoriteter som till exempel tornedalingar?

– Vi tror att om vi tillsatte en statssekreterare för den samiska politiken så skulle det kunna vara en person som fick ett extra ansvar för nationella minoriteter i övrigt. Vi tror att det är bra att börja här men vill inte utesluta att vi kan ta det vidare.

Hon nämner den nya fyndighet av sällsynta jordartsmetaller i Kiruna som presenterades under EU-toppmötet som en av frågorna där flera perspektiv kommer att behöva komma till tals för att helheten ska bli bra.

– Det här är ytterligare en process som påverkar rennäringen och även om vi är försiktigt positiva till fyndigheterna och ser möjligheter i den så är det extremt viktigt att vi inte går in i ytterligare en exploatering som kör över rennäringens sätt att bedriva traditionell rennäring.

Efter sju år i regeringen är Märta Stenevi nöjd över att de kunde införa konsultationsordningen och en sanningskommission men hon menar att de hade kunnat göra mer inom frågor som rör urfolk.

– Så länge det vilar på ett fåtal partier att driva frågor om mänskliga rättigheter så kommer det ta lång tid. Det vore anständigt om Socialdemokraterna och Moderaterna som regeringsbildande partier tar ansvar för urfolks rättigheter och nationella minoriteter.

Du kanske också gillar