Hem Sverige Ministern begär lista över företag som vill säga upp elavtal

Ministern begär lista över företag som vill säga upp elavtal

förbi admin
0 kommentar

Enligt Sveriges Radios Ekoredaktions källor finns det vissa elbolag som vill säga upp långa fleråriga elavtal med privatkunder med hänvisning till klausulen force majeure.

Men anledning av avslöjandet har finansmarknadsminister Max Elger (S) kallat till sig branschorganisationen Energiföretagen, Konsumentverket, Allmänna reklamationsnämnden och Energimarknadsinspektionen för ett möte.

Inga nya uppgifter

Enligt Max Elger kom det inte fram några ytterligare uppgifter på mötet än de som presenterats hos Sveriges Radio.

– Energiföretagen har i nuläget inte någon kännedom om att någon av deras medlemmar är i begrepp att agera på det sätt som medierna har rapporterat, säger han.

Max Elger har gett organisationen i uppdrag att återkomma till honom med en lista på de bolag som eventuellt kan vara aktuella, som han hoppas kunna få ta del av redan i eftermiddag.

Riskerar det att bli en tom lista?

– I nuläget känner vi inte till att något bolag finns på listan. Jag har noterat att ett antal bolag gått ut och deklarerat att de inte har för avsikt att säga upp fastprisavtal.

Enligt Ekots källor skulle nuvarande situation med strypta gasleveranser och skenande elpriser kunna anses vara force majeure, en oförutsedd händelse, som grundar sig i kriget i Ukraina.

”Rättas till”

Sanna Westman Carling, analytiker på Energimarknadsinspektionen, uppger samtidigt för Ekot att allt fler elhandelsbolag säger upp redan ingångna elavtal utan att ens hänvisa till force majeure.

– Vi har sett ett ökande antal klagomål från elanvändare gällande just det här, att ett företag säger upp ett avtal mitt under bindningstiden, mitt i avtalsperioden. Det gäller framförallt fastprisavtal där man har legat på ett förmånligt fast pris, och avtalet sägs upp för att övergå till ett avsevärt mycket dyrare rörligt pris, säger hon.

Enligt Max Elger var det inte något som kom upp på mötet.

– Den beskrivningen har jag inte fått av gällande myndighet på det mötet som jag har suttit i. Det var inte en problematik som lyftes. Det förefaller som att det lätt kan bli missförstånd i den här diskussionen, men grundprincipen är att avtal ska hållas.

Finansmarknadsministern håller en pressträff klockan 16.30.

Du kanske också gillar