Hem Sverige Nya regeringen lägger ner miljödepartementet

Nya regeringen lägger ner miljödepartementet

förbi admin
0 kommentar

När statsminister Ulf Kristersson lade fram sin regeringsförklaring på tisdagen nämndes inte miljödepartementet. Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) presenterades som statsråd i klimat- och näringslivsdepartementet.

Chef för det departementet blir samtidigt Ebba Busch (KD), som utses till ny energi- och näringsminister.Foto: Thomas Karlsson

Att miljödepartementet försvinner som eget departement framgår även av regeringens presentation av de nya statsråden och departementen.

Miljöpartiets språkrör Per Bolund, tidigare miljö- och klimatminister, är starkt kritisk till att regeringen avskaffar miljödepartementet.

– För första gången på 35 år finns det inget miljödepartement i Sverige. Det går inte att få en tydligare beskrivning av hur lågt den här regeringen värderar miljö och klimat. Det är ett historiskt beslut som kommer få förödande konsekvenser för miljöfrågorna, säger Per Bolund.

Miljöpartiets språkrör Per Bolund, tidigare miljö- och klimatminister, utanför statsministeromröstningen på måndagen.Foto: Magnus Hallgren

– Både Tidöavtalet och regeringsförklaringen var ett dråpslag mot miljön men att lägga ner hela miljödepartementet riskerar att helt begrava en av vår tids ödesfrågor, fortsätter Per Bolund.

Karin Bäckstrand, professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning vid Stockholms universitet och tidigare ledamot av Klimatpolitiska rådet, tycker att beslutet är anmärkningsvärt.

– Jag är jätteförvånad över att man lägger ned miljödepartementet. Vi måste se helheten och klimatfrågan är kopplad till så många politikområden, framför allt miljö. Miljöfrågan blir satt på undantag samtidigt som vi har en jätteutmaning i Sverige med biologiska mångfalden och ett kritiserat skogsbruk. Vi når inte målet i agenda 2030 om biologisk mångfald, säger hon.

Karin Bäckstrand, professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning vid Stockholms universitet och tidigare ledamot av Klimatpolitiska rådet.Foto: Niklas Björling

Även Mikael Karlsson, forskare i miljövetenskap och klimatledarskap vid Uppsala universitet, är kritisk mot att miljödepartementet avskaffas.

– Det är beklagligt. Men jag är inte förvånad, eftersom fyrpartiöverenskommelsen pekade i riktning mot en nedmonterad miljöpolitik. Man subventionerar hög elanvändning och fossila bränslen, vilket går stick i stäv med miljöpolitikens grundstenar sedan ett halvt sekel, säger Mikael Karlsson.

Han menar att miljöproblemen nu riskerar att glömmas bort som en fråga i egen rätt:

– Miljöfrågorna reduceras till en klimatfråga, som på ett osakligt sätt reduceras till en fråga om kärnkraft. Men ny kärnkraft kommer naturligtvis inte att minska utsläppen under överskådlig tid, och det är ytterst osäkert om det kommer till stånd över huvud taget. Så det här ser mer ut som en läpparnas klimatbekännelse i regeringsförklaringen än politisk substans.

Mathias Fridahl, klimatpolitikforskare vid Linköpings universitet.

Naghmeh Nasiritousi, forskare i klimatpolitik vid Stockholms universitet och Utrikespolitiska institutet, beskriver den tillträdande regeringens miljö- och klimatpolitik som en ”tillbakarullning”.

– Forskningen visar hur bråttom det är att få till stora systemförändringar som kan ta oss i rätt riktning. Man kan inte dutta med smålösningar här och där, det handlar om stora förändringar på samhällsnivå där miljö- och klimatfrågorna genomsyrar all politik. Det krävs ett helhetsperspektiv. Det undrar jag om man får om man reducerar frågan till att bara handla om klimat och näringsliv, säger hon och tillägger:

– Den tillträdande regeringen sänder en signal om att Sverige inte ska fokusera på att göra så mycket själva. Det verkar vara en omläggning mot att vi ska ”exportera” politiken och göra saker i andra länder. Om man inte samtidigt agerar kraftfullt med snabba åtgärder nationellt, går en sådan politik stick i stäv med internationella överenskommelser.

Mathias Fridahl, klimatpolitikforskare vid Linköpings universitet, menar att valet av liberalen Romina Pourmokhtari som miljö- och klimatminister, kan ses som en signal.

– Att ta bort miljödepartementet och att ge klimat- och miljöministerposten till en person som saknar gedigen erfarenhet på området är en signal om att klimatomställningen inte är högst prioriterad i den här regeringen, säger Mathias Fridahl och fortsätter:

– Hade moderaterna tyckt att det var högt prioriterat hade man förstås själv tagit den ministerposten. Det kan förstås också vara så att L velat ha posten, för att stå vakt för att vissa saker på området prioriteras, säger han.

Alla tolkar dock inte nedläggningen av miljödepartementet som negativ. Jakob Lundgren är tidigare sakkunnig på Miljödepartementet och arbetar nu på pr-byrån Westander.

”Det behöver inte vara av ondo. Till exempel skulle mycket finnas att vinna i att klimatomställningen får större vikt i Regeringskansliet. Såväl närings-, finans- och infrastrukturfrågor är avgörande för att lyckas”, skriver Jakob Lundgren på Twitter.


https://twitter.com/JakobLundgren/status/1582292660517494784

Miljödepartementet har funnits sedan 1987, då det inrättades som miljö- och energidepartementet. Dessförinnan sorterades miljöfrågorna under jordbruksdepartementet.

Just nu har miljödepartementet en nyckelroll inför Sveriges ordförandeskap i EU. En rad lagstiftningsärenden gällande klimat- och miljöfrågor ligger på departementets bord. Där finns bland annat de ärenden som rör EU:s klimatpaket ”Fit for 55” och stora delar av cirkulär ekonomi-paketet.

I nästa vecka kommer EU med ett paket om luftkvalitet som innehåller lagförslag som tidigare självklart skulle ha legat på miljödepartementets bord.

Totalt handlar det uppskattningsvis om ett trettiotal lagstiftningsärenden som miljödepartementet just nu har på sitt bord.

– Det har funnits goda skäl för att ha ett miljödepartement, som kan fokusera på miljödimensionen i hållbar utveckling, bygga upp en expertis och representera Sverige på ett bra sätt inom EU och internationellt, säger Mikael Karlsson.

DN har sökt Moderaterna och Kristdemokraterna.

Artikeln uppdateras.

Du kanske också gillar