Hem Sverige Oron: Odemokratisk stat kan få inflytande över svensk sjukvård

Oron: Odemokratisk stat kan få inflytande över svensk sjukvård

förbi admin
0 kommentar

Socialminister Lena Hallengren har gett Försvarets forskningsinstitut i uppdrag att utreda hur utländska intressen kan påverka svensk hälso- och sjukvård. Hon är kritisk till att utländska aktörer köper upp företag som är verksamma i svensk välfärd.

– Vi behöver insyn och demokratisk kontroll över sjukvården. Svenska förtroendevalda kan ställas till svars för vården, det går inte om ägarna sitter i Frankrike, Australien eller Förenade Arabemiraten, säger Lena Hallengren (S).

Inflytandet måste begränsas

Socialministern menar att utländska intressens inflytande över svensk sjukvård måste begränsas då sjukvården är en samhällsviktig verksamhet.

Hon tycker det är särskilt besvärande att ge slutna och odemokratiska stater inflytande över svensk sjukvård.

– Vi vet inte vilka bedömningar andra länder kommer göra kring den svenska vården. Kommer vård ges efter behov och kommer sjukhus och vårdcentraler finnas kvar, undrar Lena Hallengren.

Capio: ”Inget formellt bud”

Vårdgivaren Capio säger att det inte finns något formellt bud från Förenade Arabemiraten på dess ägarbolag Ramsay Healthcare. Skulle ägarbolaget bli uppköpt finns ingen anledning till oro bland Capios 900 000 svensklistade patienter, försäkrar företaget och meddelar att de följer all gällande lagstiftning.

– Patientinformation är sekretessbelagd och det är ett lagbrott att dela patientdata med obehöriga personer eller organisationer, skriver Liza Manestam, kommunikationsdirektör på Capio, i ett mejl till SVT Nyheter.

Hur ser ni på risken att utländska aktörer kan komma att stänga svenska sjukhus och vårdcentraler av lönsamhetsskäl?

– Capio verkar på uppdrag av svenska regioner där vi tillsammans möter vårdbehov och levererar kvalitativ vård. Det är patienternas behov och regionernas samlade vårdåtagande som styr våra verksamheter, skriver Liza Manestam.

Oppositionen positiv

Socialutskottets ordförande Acko Ankarberg Johansson (KD) tycker det är bra att frågan utreds.

– Det finns flera skäl att bedöma säkerhetsaspekter vid utländskt ägande. Bra att regeringen ser över detta, skriver hon i ett sms till SVT Nyheter.

Försvarets forskningsinstitut ska redovisa uppdraget senast den 28 februari 2023.

Du kanske också gillar