Hem Sverige “Oskicklig” tandläkare mister legitimation | GP

“Oskicklig” tandläkare mister legitimation | GP

förbi admin
0 kommentar

En tandläkare vid en privat tandvårdsklinik i Jönköpings kommun som brustit i flera delar av yrkesutövningen förlorar sin legitimation , skriver SVT Nyheter Jönköping.

Inspektionen för vård och omsorg granskade tio av mannens patientjournaler förra året och fann fel i samtliga.

Ärendet gick vidare till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd som i sitt beslut skriver att mannen bland annat brister i diagnostisering och undersökningar. Han brister vidare i förskrivning av läkemedel och vid rotfyllningsbehandlingar.

Patienter har i flera fall drabbats av komplikationer på grund av tandläkarens behandling.

Sammantaget bedömer ansvarsnämnden mannens oskicklighet som grov och att flera patienter riskerar längre tids problem på grund av bristerna i hans behandlingar.

Tandläkaren själv menar att granskningen innehåller felaktigheter.

Du kanske också gillar