Hem Sverige Överklagan avslås för Malin Lindströms mördare

Överklagan avslås för Malin Lindströms mördare

förbi admin
0 kommentar

Högsta domstolens beslut är bara på fyra sidor där det mycket kort konstateras att HD inte meddelar meddelar prövningstillstånd till den dömde 44-åringen. ”Hovrättens avgörande står därmed fast”, skriver HD.

Högsta domstolens utgångspunkt är att inte ge prövningstillstånd i mål där inget nytt avgörande har tillkommit i bevishänseende efter det att hovrättens dom fallit:

”Prövningstillstånd får meddelas om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen. Därutöver får prövningstillstånd meddelas i undantagsfall, nämligen när det finns synnerliga skäl för en prövning i Högsta domstolen.”

”Inget skäl för prövning”

HD har gått igenom underlaget för den fällande domen i Hovrätten för nedre Norrland som kom i somras. ”Det har inte kommit fram något skäl att meddela prövningstillstånd”, skriver HD.

16-åriga Malin Lindström försvann i Husum norr om Örnsköldsvik i november 1996. Nästan exakt ett halvår senare hittades hon död i ett skogsparti utanför Husum, brutalt mördad och utsatt för sexuella övergrepp.

Dna-träff

Under många år var fallet ett ouppklarat så kallat ”cold case” innan 44-åringen, som 1998 först dömdes och därefter friades ii hovrätten brist på bevis, kunde bindas till kroppen via ett sparat gammalt blodprov som gav dna-träff via en spermafläck på Malins byxor.

HD beviljade resning i försomras, en ny rättegång i hovrätten genomfördes och den 19 juli i år dömdes den alltjämt nekande 44-åringen till fem års fängelse för mordet. Det milda straffet motiverades av att mannen bara var 18 år när mordet utfördes och att den lagstiftning som gällde då brottet begicks var vägledande.

Du kanske också gillar