Hem Sverige Pehrson om Tidöavtalet: Varit tydliga med mediernas frihet

Pehrson om Tidöavtalet: Varit tydliga med mediernas frihet

förbi admin
0 kommentar

De fyra partierna – av vilka M, L och KD kommer att ingå i regeringen – har enats om ett omfattande avtal som kallas Tidöavtalet, efter helgens förhandlingar på Tidö slott.

Överenskommelsens kulturfrågor berördes under partiernas gemensamma pressträff av Liberalernas partiledare Johan Pehrson, som bland annat betonade att man ”varit tydliga med mediernas frihet”.

– Vi pekar på ett fritt, aktivt och från politiken oberoende kulturliv. Vi måste se till att vi skapar mening här på jorden och då är kulturen central på alla sätt.

Han sade också att de offentliga medlen ska fördelas ”på ett sådant sätt att de inte går till extremism och rena vanföreställningar”.

I avtalet skriver partierna bland annat att en svensk kulturkanon ska tas fram. Uppdraget ska gå till ”fristående expertkommittéer”.

Ett parti som varit drivande i frågan om kulturkanon är Kristdemokraterna.

”För oss kristdemokrater är det viktigt att skolan ger alla elever samma kulturella och språkliga grund. Inrättandet av kulturkanon blir en viktig del i det”, säger partiets kulturpolitiske talesperson Roland Utbult i en kommentar till DN.

Men, fortsätter han, ”det är inte politiker som ska bestämma vilka verk som ska ingå”. I stället föreslår han en öppen urvalsprocess där Skolverket har huvudansvar och de litteraturhistoriska och idéhistoriska institutionerna vid universiteten är delaktiga.

”Önskvärt är också att Svenska Akademien är involverad”, säger Roland Utbult.

Partierna skriver också att man vill vidta åtgärder för att minska den politiska styrningen av kulturens innehåll, och att ”principen om armslängds avstånd ska upprätthållas”.

Roger Blomgren, professor och föreståndare för Centrum för kulturpolitisk forskning vid Högskolan i Borås, gissar att förslaget om kulturkanon mest har ett symboliskt värde.

– Det beror på hur den är kopplad till resurser, och om den kommer att bli obligatorisk i skolor. Vad är det som ska ingå, vilka verk? Det är svårt att ge några konkreta svar i nuläget.

Hur går en kulturkanon ihop med idealet om armlängds avstånd?

– Det kan gå ihop om man menar att politiken inte ska ha något med utformandet att göra, om staten inte är med och petar i vilka böcker och filmer som ska ingå, säger Roger Blomgren.

Enligt Tidöavtalet ska mediernas frihet och mångfald främjas. Public service-mediernas oberoende ”ska bestå och dess långsiktiga finansiering vidmakthållas”, samtidigt som verksamheten ”behöver utvecklas”.

Cilla Benkö, vd på Sveriges Radio, säger i en kommentar till DN att det är bra att den tillträdande regeringen pekar ut public service oberoende som viktigt.

”Det finns skäl att ta ytterligare steg mot stärkt oberoende. Jag utgår ifrån att den fastslagna process som finns kring public service fortsatt gäller och att ett antal viktiga frågor kommer att omhändertas i den public service-utredning som snart drar i gång där alla partier deltar”, fortsätter hon.

Kulturutskottets ordförande Amanda Lind (MP) oroas dock av formuleringarna i avtalet.

– Det verkar som att Liberalerna försöker rädda det som räddas kan, men de här luddiga formuleringarna gör att jag absolut inte känner mig lugn när det kommer public service framtid. Man talar om vikten av bevarandet av en långsiktig finansiering, men inget om att bevara public service bredd. Jag undrar också vad de menar med att public service ska ”utvecklas”, mot bakgrund av Sverigedemokraternas och Moderaternas hållning i frågan, säger hon.

Amanda Lind anser också att förslaget om kulturkanon är problematiskt.

– Eftersom man riskerar att träda över gränsen för armlängds avstånd och det blir politiskt färgade förslag.

M, KD, L och SD uppger också att man vill reformera stödet till folkbildningen – något som ser ut att kunna bli en hett omdebatterad kulturpolitisk fråga. 2021 uppdagades att studieförbunden kunde tvingas återbetala miljontals kronor i statsbidrag efter interna granskningar av fusk och felaktigheter. I somras tillsattes en folkbildningsutredning.

– Jag tolkar det som en omskrivning för att man ska skära ner i folkbildningen. SD har också gått till val på en slakt av folkbildningen. Deras skrivningar hintar om att de vill köra över den pågående utredningen, säger Amanda Lind (MP).

Även David Samuelsson, generalsekreterare för branschorganisationen Studieförbunden, uttrycker en oro för folkbildningens framtid.

”Vi utgår från att stycket om armlängds avstånd i kulturpolitiken i lika hög grad gäller folkbildningen. Att folkbildningens frihet och självförvaltning värnas och utvecklas kan inte nog understrykas”, säger han i en kommentar.

Roger Blomgren på Högskolan i Borås beskriver kulturpolitiken som ett ”trögrörligt område att förändra”.

– De stora pengarna går till stora institutioner, och de pengarna är svåra att röra om man inte lägger ner någonting. Det mest intressanta just nu är vad som händer när pengarna ska fördelas, när budgeten är klar. Vilka utredningar tillsätter man, vem blir kulturminister?

Att Liberalerna fick presentera kulturpolitiken på pressträffen, talar det för att det blir en liberal kulturminister?

– Jag tror att det kan ligga nära till hands. Det verkar som att SD kanske släpper till här, säger Roger Blomgren.

DN har sökt Moderaternas och Liberalernas kulturpolitiska talespersoner.

Läs mer:

Björn Wiman: Första titeln i kulturkanon är redan given

Därför splittrar public service högerns mediepolitik

Kulturpersoner om ett maktskifte: ”Jag vill inte att vi har en kulturminister”

Du kanske också gillar