Hem Sverige Plats för fler ukrainska barn i svensk skola

Plats för fler ukrainska barn i svensk skola

förbi admin
0 kommentar

Drygt 6 100 barn och tonåringar som flytt till Sverige från krigets Ukraina går, eller har sökt plats, i svensk skola denna hösttermin. Dessa elever utgör fyra femtedelar av de ukrainska barn som tagits emot av en svensk kommun, enligt Skolverkets lägesbild.

En majoritet, cirka två tredjedelar, av de 258 kommuner som svarat på Skolverkets frågor bedömer att de har kapacitet att ta emot fler ukrainska barn och ungdomar. Hälften av kommunerna har i sina grundskolor god tillgång till personal som kan ukrainska eller ryska.

Du kanske också gillar