Hem Sverige Polis i Norrköping tvingades sluta – ärende prövas av Arbetsdomstolen

Polis i Norrköping tvingades sluta – ärende prövas av Arbetsdomstolen

förbi admin
0 kommentar

Det var i juni som personalansvarsnämnden vid polismyndigheten sade upp polismannen från sin tillsvidareanställning, med hänvisning till personliga skäl.

Polisens arbetsförmåga hade på grund av sjukdom förändrats.

Polismyndigheten i Region Öst menar att arbetsgivaren fullgjort sitt rehabiliteringsansvar och hävdar att det är utrett att det inte går att omplacera den aktuelle polisen till annat arbete.

Kräver skadestånd

Facket kräver å sin sida att uppsägningen ogiltigförklaras, då sakliga skäl saknas, samt att polisen ska få 125 000 kronor i skadestånd.

Nu ska Arbetsdomstolen fatta beslut i ärendet.

Du kanske också gillar