Hem Sverige Polisregion Nord söker Gruppchef till Utredningssektionen Polisområde Västernorrland

Polisregion Nord söker Gruppchef till Utredningssektionen Polisområde Västernorrland

förbi admin
0 kommentar


Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 35 000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt för att kunna möta framtidens utmaningar.


Organisation


Polisregion Nord


Kommun


Sundsvall


Län


Västernorrlands län


Utlyst


01 februari 2023


Ansök senast


22 februari 2023


Referensnummer


A052.923/2023

Arbetsplatsbeskrivning

Polisregion Nord omfattar Sveriges fyra nordligaste län, har drygt 2 000 anställda och består av fyra polisområden: Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. Regionen har även fyra regionala enheter Operativa-, Utrednings-, Underrättelseenheten samt Regionkansliet som lyder direkt under regionpolischefen. 

Grova brott tillhör utredningssektionen i PO Västernorrland och är organisatoriskt placerad i Sundsvall. Inom utredningssektionen finns förutom grova brott, en grupp med stationsbefäl, en grupp med jourhavande förundersökningsledare och brottssamordnare, en spaningsgrupp, en bedrägerigrupp samt två grupper brott i nära relation. 

Utredningssektionen utökas med ytterligare en grupp för grova brott och till den gruppen söker vi nu en gruppchef med placeringsort Sundsvall.

Arbetsbeskrivning

Ditt jobb som gruppchef är att skapa förutsättningar för gruppen att jobba utifrån verksamhetsuppdraget. Som gruppchef kommer du att ha personal- arbetsmiljö- och verksamhetsansvar. Du ansvarar för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare. Genom ditt sätt att leda coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential, genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter. Du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa.

Du ingår i utredningssektionens ledningsgrupp och där bidrar du med erfarenhet, kompetens och samverkar med andra chefer inom hela utredningssektionens verksamhetsområde. Gruppchefen ansvarar för att utveckla verksamheten utifrån en helhetssyn för Polisområdets totala verksamhet.

Som gruppchef för grova brott ska du kunna verka som förundersökningsledare i ärenden som kräver särskild utredningsledning eller i en särskild utredningsorganisation vid händelse av ett grovt brott, så kallad PUG-organisation. Du ska även kunna utöva arbetsledning i pågående ärende enskilt eller i samverkan med åklagare.

Du förväntas tillsammans med övriga gruppchefer och sektionschefen representera Utredningssektionens ledning och rollen som arbetsgivare.

Kvalifikationer

·         Minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande den senaste femårsperioden.

·         Polisexamen.

·         Erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten.

·         Erfarenhet av aktuellt verksamhetsområde.

 Meriterande

·         Du har genomgått förundersökningsledarutbildning eller har likvärdig erfarenhet

·         Du har genomgått nationell utbildning för utredning av grova våldsbrott, SMUG, grundutbildning PUG eller har likvärdig kompetens eller erfarenhet av att arbeta i PUG-organisation.

·         Du har erfarenhet av utredningsarbete och främst grova brott

·         Du har erfarenhet av arbete med hemliga tvångsmedel

 När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:

·         Analys och helhetssyn

·         Mål och resultat

·         Utveckling och förändring

·         Social säkerhet

·         Muntlig och skriftlig kommunikation

·         Skapa delaktighet och motivation

 Läs mer om ledarkriterierna https://polisen.se/siteassets/jobbannonsdokument/polismyndighetens-ledarkriterier-overgripande-beskrivning.pdf/download?v=c11d41a147deb335a3f04ee24e779337]. Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

Kontaktpersoner

Chef Utredningssektionen PO Västernorrland, Veronica Andersson tfn: 010-56 801 69 alt 070-312 35 07.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult, Marita Lindblom tfn: 070-347 50 36.

Fackliga företrädare

Polisförbundet region Nord, SEKO polisen, SACO-S region Nord, ST region Nord. Samtliga nås via polisens växel 114 14.

Övrig information

  • Anställning/placering tillsvidare som polisinspektör i funktion som Gruppchef
  • Arbetstidsförläggning: Veckoplanering 40 h/v
  • Placering vid Utredningssektionen, Grova brott 2
  • Antal: 1 plats

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning 

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via e-post till [email protected] senast den 22 februari. I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Märk din ansökan med A052.923/2023 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd så kontakta ansvarig HR-konsult.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kanske också gillar