Hem Sverige Psykologen om begränsad skärmtid: ”Skuldbelägger föräldrar”

Psykologen om begränsad skärmtid: ”Skuldbelägger föräldrar”

förbi admin
0 kommentar

De tio forskarna bakom debattartikeln menar att det finns vetenskapliga belägg för att mycket skärmtid orsakar ett flertal negativa effekter på yngre barn, däribland inlärningssvårigheter.

En av artikelförfattarna är Sissela Nutley, som är doktor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska institutet. Hon anser att FHM bör följa Norges exempel och införa rekommendationer om att hålla barn under två år helt borta från skärmar.

– Två år är en rimlig gräns för att barns hjärnors utveckling är så pass känslig under de första två åren. De är absolut viktigast. Efter det är det inte lika kritiskt, säger Nutley i Aktuellt.

Psykologen kritisk

Siri Helle delar bilden av det finns bevis för skadliga effekter när det kommer till skärmtid hos små barn, men vänder sig samtidigt emot så kraftiga rekommendationer från myndigheter.

– Det finns ingen anledning att ha noll minuters skärmtid. Att som vuxen låta barn titta på ”Babblarna” medan man kokar välling, stå och dansa framför en musikvideo eller ha videosamtal är sådant som kan vara positivt för familjen, säger hon.

Helle menar vidare att pekpinnar skulle skrämma och skuldbelägga föräldrar. Hon anser att skärmar i begränsad omfattning kan vara ett användbart verktyg för att få vardagen att gå ihop, vilket tillbakavisas av Sissela Nutley.

– De tio minuterna man tänkt sig vid vällingen blir ofta inte tio minuter när man väl har börjat introducera skärmen. Är det här det enda sättet att använda för att lugna ned eller distrahera lär sig barnet att de får en skärm när de har ett utbrott, säger hon

FHM: Inga rekommendationer inom snar framtid

Beskedet från Folkhälsomyndigheten är att nya rekommendationer inte är aktuellt inom en snar framtid. Rekommendationer för fysisk aktivitet finns redan, vilka enligt myndigheten fyller en liknande funktion.

Du kanske också gillar