Hem Sverige Putins nya order kan få konsekvenser för Sverige – krismöte

Putins nya order kan få konsekvenser för Sverige – krismöte

förbi admin
0 kommentar

Trots att de nya utskotten inte är på plats ännu blixtinkallades ledamöterna i försvars- och utrikesutskotten. Detta efter att den ryske presidenten Vladimir Putin i förra veckan beordrade en partiell mobilisering – något som kan få konsekvenser för Sverige.

Representanter från den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten Must gav på måndagsförmiddagen sin syn på det säkerhetspolitiska läget.

– Sveriges säkerhet är starkt kopplad till Europas säkerhet och det här är ett av de allvarligaste säkerhetspolitiska lägena sedan andra världskriget slut, säger förvarsutskottets ordförande Pål Jonsson (M) till DN efter mötet.

Det råder oklarheter kring hur många ryska män som kallas in för att delta i stridigheterna i Ukraina, men massinkallelsen har av experter beskrivits som ”historisk”.

– Om den skulle genomföras fullt ut skulle den kunna påverka händelseutvecklingen i Ukraina. Och det är ett centralt svenskt intresse att Ukraina kan återupprätta hela sin territoriella integritet, säger Pål Jonson.

Han bedömer att Sveriges säkerhet ökat sedan anslutningsprocessen till Nato påbörjades, något som följts av säkerhetsförsäkringar från bland andra Storbritannien och USA.

– Det har ökat den krigsavhållande effekten, säger han.

Hur ser du på Rysslands hot om att sätta in kärnvapen?

– Vi tar naturligtvis sådana hot på allvar. Samtidigt handlar det om att Ryssland försöker skrämma oss till underkastelse. Vi ska naturligtvis fortsätta att stötta Ukraina genom en stark västlig sammanhållning både inom EU och över Atlanten. Den linjen ligger fast.

Mikael Oscarsson, som representerar Kristdemokraterna i försvarsutskottet, vill att den svenska försvarsmakten ska rustas upp snabbare än planerat.

– Målbilden har varit att år 2035 ska vi ha uppfyllda förband i armén. Det duger inte, det måste ske mycket snabbare, säger han.

Har hotbilden mot Sverige ökat den senaste veckan sedan inkallelseordern?

– Inte direkt. Men det visar på det farliga läge vi har. Vi vet inte var det tar vägen. Ryssland är berett att ta mycket större risker och det kan få konsekvenser för vårt närområde.

Frågan om huruvida Sverige ska skicka mer militärt materiel till Ukraina berördes endast ”indirekt” under mötet. Både KD och M har tidigare pläderat för att skicka mer vapen.

– Vår uppfattning är att Sverige bör göra mer för att stödja Ukraina med större och mer avancerade försvarsmaterielplattformar, säger Pål Jonson.

Mikael Oscarsson instämmer.

– Vi har en moralisk skyldighet att i praktisk handling ställa upp för ukrainarna som kämpar för Europas frihet. Det är därför viktigt att vi avvarar det vi kan avvara. De har särskilt bett om luftvärnet Robot 70. Det har vi i förråd och skulle kunna skickas väldigt snabbt, säger Mikael Oscarsson och nämner även artillerisystemet Archer.

Du kanske också gillar