Hem Sverige Rapport: Extremvärmen kommer att öka dödligheten även i Sverige

Rapport: Extremvärmen kommer att öka dödligheten även i Sverige

förbi admin
0 kommentar

– I Sverige tar just nu effekterna av minskad dödlighet på grund av mildare vintrar och ökad dödlighet på grund av varmare somrar ut varandra, men dödligheten på grund av värme ökar och kommer att bli allt större, säger Anna-Carin Olin, professor Göteborgs Universitet, arbets- och miljömedicin.

En miljard kan påverkas

Rapporten beskriver de mest utsatta befolkningarna i världen i regioner där extremvärme råder och olika framtidsscenarier för global uppvärmning.

– I dagsläget säger man att 68 miljoner påverkas globalt, år 2100 kommer ungefär en miljard människor periodvis utsättas för extrem hetta om detta fortgår, säger Anna-Carin Olin som tillsammans med Hanna Sloge’n står bakom rapporten.

”Viktigt förebygga effekterna redan nu”

Barn och äldre är mest utsatta för värmestress, med risk för lågt blodtryck och uttorkning. Fenomenet med urbana värmeöar där dagsvärmen absorberas i gator och byggnader, lagras och sedan frigörs nattetid förekommer redan i Sverige. Denna effekt ger inte de mest utsatta något utrymme för återhämtning från värmen.

 – Det hoppfulla är att det är många som är engagerade, samtidigt krävs det viktiga politiska beslut nu så att den här utvecklingen kan hejdas i tid. Det är viktigt att vi försöker förebygga de här effekterna nu när vi fortfarande har chansen, säger Anna-Carin Olin.

Du kanske också gillar