Hem Sverige Så många barn upp till elva år har haft covid-19

Så många barn upp till elva år har haft covid-19

förbi admin
0 kommentar

På grund av den smittsammare omikronvarianten spreds covid-19 som en löpeld i vintras. Även barn blev sjuka, i betydligt högre omfattning än tidigare. Värst var det i januari, då Försäkringskassan fick 466 000 ansökningar om ersättning för vård av sjukt barn (vab), vilket var den högsta januarisiffran någonsin.

Strax därefter, under de tre första veckorna i mars, undersökte Folkhälsomyndigheten förekomsten av antikroppar hos barn och unga, mot det virus som orsakar covid-19. Undersökningen genomfördes genom att myndigheten samlade in överskottsblodprover från öppenvården i 7 av landets 21 regioner.

– Det är överblivna blodprover från när man har sökt vård av andra orsaker än luftvägssymtom som har analyserats. I andra undersökningar har man sett en god överensstämmelse, så vi tror att den här undersökningen ger en ganska bra bild av hur det ser ut bland barn och unga i allmänhet, säger Sara Byfors, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

Jämfört med den undersökning som gjordes i november/december förra året, sågs den kraftigaste ökningen i åldersgruppen 0 till 11 år där andelen med antikroppar ökade från 29 till 72 procent. Nästan tre av fyra av de allra yngsta barnen har alltså haft covid-19 vid det här laget.

– Det är inte helt oväntat, eftersom vi vet att många barn var smittade i vintras, när vi hade den storskaliga testningen. De allra flesta barn blev ju dock inte så pass sjuka att de behövde sjukhusvård, säger Sara Byfors.

I åldersgruppen tolv till femton år ökade andelen med antikroppar från 73 procent till 94 procent och i åldersgruppen 16-19 år ökade den från 86 procent till 97 procent.

Enligt myndigheten kan ökningen i de två äldre åldersgrupperna förklaras av en kombination av vaccinationer och den höga smittspridningen, medan ökningen i den yngsta åldersgruppen endast kan förklaras av naturligt genomgångna infektioner. Detta eftersom barn upp till och med elva års ålder inte har vaccinerats i Sverige, mer än ett fåtal barn i riskgrupp.

Den stora smittspridningen ses som ett resultat av omikronvarianten, det vill säga den virusvariant som tog över i vintras och som anses vara betydligt mer smittsam, om än något mindre farlig, än deltavarianten som dominerade smittspridningen dessförinnan.

Antikropparna finns i blodet och ingår i det immunologiska ”minne” som kroppen skapar efter en genomgången infektion (eller vaccination), för att lättare kunna motarbeta ytterligare infektioner av samma smittämne.

– En tidigare infektion skyddar, det vet vi, men hur stort skyddet blir eller hur länge det varar är mer osäkert. Det kan också variera, säger Sara Byfors.

Därför, skriver Folkhälsomyndigheten på sin hemsida, är det viktigt att alla över 12 år följer rekommendationen om vaccination, oavsett om man haft covid-19 eller inte.

Du kanske också gillar