Hem Sverige Säpochefen Charlotte von Essen: Måste skydda hemligheter

Säpochefen Charlotte von Essen: Måste skydda hemligheter

förbi admin
0 kommentar

I förra veckan skrev regeringen tillsammans med Turkiet och Finland under ett avtal för att Turkiet skulle släppa sitt veto mot ett svenskt Natomedlemskap. Veckor av förhandlingar på olika nivåer låg bakom.

Det slutgiltiga dokumentet fokuserar bland annat på svensk terrorbekämpning. Sverige ska stödja Turkiet vad gäller hot mot landets nationella säkerhet – och man ska ha strukturerad dialog och samarbete mellan såväl regering som rättsväsende och underrättelsetjänster för att ”stärka samarbetet med kontraterrorism”.

En myndighet som därför skulle kunna påverkas av avtalet är Säkerhetspolisen. Terrorbekämpning är en del av myndighetens grunduppdrag, enligt Charlotte von Essen, säkerhetspolischef.

– Vi jobbar hela tiden med att identifiera, avvärja och förebygga terrorattentat. Vi jobbar också med annan terroristrelaterad brottslighet och det är viktigt att arbeta intensivt med det också: det handlar om finansiering, rekrytering och utbildning. Och här gäller det att man förebygger att det skapas plattformar i Sverige, för att bedriva terroristverksamhet både i förhållande till Sverige men också andra länder. Och det är ett pågående arbete hos oss.

Avtalet som fick Turkiet att öppna Natodörren för Sverige skrevs under vid Natotoppmötet i Madrid.

Foto: Bernat Armangue/AP

Men Charlotte von Essen vill inte säga hur det samarbete Sveriges säkerhetspolis har med Turkiet i dag ser ut.

– Vilka vi samarbetar med och hur vi gör det är ingenting som jag kan gå in på.

Det har ändå pratats om det samarbetet i och med avtalet som undertecknats mellan Sverige och Turkiet. Kommer det ske en förändring?

– De förhandlingar som har varit nu och det avtal man har träffat mellan länderna är det regeringen som ingått och företrädare för regeringen genom regeringskansliet. Så det är för tidigt att säga hur och om det kommer att påverka oss framöver.

I en av förhandlingsdelegationerna för att få Turkiet att släppa vetot mot svenskt Natomedlemskap fanns dock en hög chef från Säkerhetspolisen med: myndighetens biträdande chef Magnus Krumlinde reste till Ankara i slutet av maj.

Vad var den personens roll?

– Det får man ställa frågor till regeringskansliet om, säger Charlotte von Essen.

Men ni hade en person på plats.

– Jag tänker att de frågor som gäller hur man lade upp sina förhandlingar och vilka som deltog får regeringskansliet svara på.

En Säpochef var på plats vid förhandlingarna i Ankara.

En Säpochef var på plats vid förhandlingarna i Ankara.

Foto: Turkiets presidentstab/AP

Under Natotoppmötet i Madrid sade statsminister Magdalena Andersson till DN att Sverige varken är eller kommer bli ”bli en fristad för terrorism”. Relevanta myndigheter i Sverige arbetar ”intensivt för att utvisa personer som kan utgöra ett säkerhetshot,” sade statsministern.

DN kunde under Natotoppmötet i Madrid berätta att det konkret rörde sig om en lista hos Säpo på minst tio personer som ska ha kopplingar till terrorism.

Kan avtalet med Turkiet göra att man bedömer att fler personer är en fara för rikets säkerhet i Sverige?

– Vi jobbar varje dag med att bedöma den typen av frågor. En viktig del av uppdraget är att se, bedöma och identifiera om det finns personer som inte bör befinna sig i Sverige med hänvisning till att man utgör ett hot mot rikets säkerhet. Även här har vi ett regelverk och processer att förhålla oss till. Men det är en viktig del av vår terrorismbekämpning.

Charlotte von Essen är på plats i Almedalen för att delta i flera seminarier om Sveriges totalförsvar. Svenskarnas intresse för säkerhetsfrågan har exploderat sedan Rysslands invasion av Ukraina. Men hotet mot Sverige från främmande makt har blivit större under flera år, säger Säpochefen.

– Det pågår aktiviteter mot Sverige varje dag. Det gjorde det redan innan Rysslands invasion av Ukraina. Vi ser en bredare och mer komplex hotbild som främmande makt står för.

”Jag känner mig inte orolig, men det är en allvarlig utveckling och vi behöver hantera den”, säger Säpochefen Charlotte von Essen om hoten mot Sverige.

”Jag känner mig inte orolig, men det är en allvarlig utveckling och vi behöver hantera den”, säger Säpochefen Charlotte von Essen om hoten mot Sverige.

Foto: Beatrice Lundborg

Under våren har myndigheten intensifierat sitt arbete med samarbetspartners, både nationellt och internationellt, för att skapa en så god lägesbild som möjligt.

– Så att vi kan se om det finns något som avviker från normalbilden – som i sig är att det pågår aktivitet.

– Än så länge har vi inte sett något som direkt påverkar Sveriges säkerhet. Men det här måste vi fortsätta följa väldigt noga. Vi vet att det finns ett större hot om påverkanskampanjer, smutskastning, att man riktar sig mot media, politiker, beslutsfattare men också såklart en ökad risk för cyberangrepp.

Bör man vara orolig som medborgare i Sverige i dag?

– Man ska vara medveten, och uppmärksam. Och inte minst, för gemene man, källkritisk.

Är du som har insyn mer orolig än du var förra året?

– Jag känner mig inte orolig. Men det är en allvarlig utveckling och vi behöver hantera den. Men vi jobbar med kraft i Sverige för att skapa så stor motståndskraft som möjligt.

Charlotte von Essen säger att det är särskilt viktigt att stärka säkerhetsskyddet i ”säkerhetskänslig verksamhet”.

Säpochefen Charlotte von Essen är på plats i Almedalen för att delta i flera seminarier om Sveriges totalförsvar.

Säpochefen Charlotte von Essen är på plats i Almedalen för att delta i flera seminarier om Sveriges totalförsvar.

Foto: Beatrice Lundborg

– Våra hemligheter i Sverige måste vi skydda nu. Det gör man bäst genom att man stärker det man kallar säkerhetsskyddet. Det handlar om informationssäkerheten runt it-system, men också runt lokaler där man har den typen av verksamhet. Och också att säkerställa att man har pålitlig personal.

Men det är inte bara främmande makt som utgör ett hot mot Sverige. Även extremismen inom landet har vuxit på senare tid.

– Det är ett polariserat debattklimat och i det växer extremismen. Det kan i sin tur leda till våldsbejakande extremism. Hotet kommer från både våldsbejakande islamistisk extremism och högerextremism. Vi ser att det finns enskilda individer som både har förmåga och avsikt att begå ett attentat.

Människor lägger ner blommor och regnbågsflaggor efter skjutningen vid London Pub i Oslo på midsommardagen.

Människor lägger ner blommor och regnbågsflaggor efter skjutningen vid London Pub i Oslo på midsommardagen.

Foto: Beatrice Lundborg

Under de senaste veckorna har det skett två våldsdåd i våra grannländer. På midsommardagen sköts två personer till döds och ett 20-tal skadades när en gärningsman öppnade eld vid en gaybar i Oslo. Och den 3 juli sköts tre personer ihjäl och flera skadades vid ett köpcentrum i Köpenhamn.

Den norska polisen utreder skjutningen i Oslo som ett terrordåd. Den danska har sagt att man inte ser någon koppling till terrorism.

Hur säkra är vi i Sverige mot sådana dödliga dåd?

– Säkerhetspolisen jobbar varje dag för att identifiera och avvärja och förebygga olika typer av attentat. Sedan kan man ju aldrig garantera att det inte skulle inträffa någonting, säger Charlotte von Essen:

– Sedan ska man samtidigt säga att det handlar om att förutse vad en person tänker sig att göra, det är klart att det är förenat med utmaningar. Det handlar inte om att bedöma något som redan har inträffat. Man ska sia in i framtiden.

Läs mer:

Säpochefen Charlotte von Essen: ”Jag är inte rädd”

Säpo ska störa ryska spioner

Alex Schulman: Är Säpo jordens största spån eller jordens största genier?

Du kanske också gillar