Hem Sverige SNS-rapport: Friskolor sätter högre betyg på sina elever

SNS-rapport: Friskolor sätter högre betyg på sina elever

förbi admin
0 kommentar

Den här gången är det Studieförbundet näringsliv och samhälle, SNS, som presenterar en rapport som visar att friskolor sätter för höga betyg i relation till elevernas prestationer.

Forskarna har undersökt cirka 300 000 elevers skolresultat och deras övergång till eftergymnasial utbildning, för att se om de påverkas olika beroende på om de går i fristående eller kommunal gymnasieskola.

I dag går nästan var tredje gymnasieelev i en fristående skola och andelen ökar hela tiden, särskilt den andel som går i skolor som drivs i aktiebolagsform.

Rapporten visar att friskoleelever i genomsnitt får högre betyg. De får också bättre provresultat i svenska och engelska. De går oftare klart gymnasiet och de studerar i högre utsträckning vidare efteråt.

Den visar också att friskolor generellt sätter generösare betyg i förhållande till hur deras elever presterar på de nationella proven.

– Vi ser ett tydligt mönster som visar att likvärdigheten i betygsättningen mellan skolor behöver förbättras, säger Karin Edmark som är docent i nationalekonomi vid Stockholms universitet och en av forskarna bakom studien.

– Det är något som gynnar friskoleelever och är orättvist mot de elever som går i de kommunala skolorna, fortsätter hon.

De högre betygen kan leda till att friskoleelever kommer in på utbildningar som de inte klarar av. 2018 kom Skolverkets rapport ”Från gymnasieskola till högskola” som visar att elever från kommunala gymnasieskolor klarade första året på högskolan något bättre än elever från friskolor med samma betyg.

Det finns också tidigare forskning av nationalekonomerna Jonas Vlachos och Björn Tyrefors, som visar att friskolor rättar de nationella proven mer generöst än kommunala skolor och dessutom sätter högre betyg på elevernas prestationer.

Det här är ett mönster som återfinns särskilt i de friskolor som drivs i aktiebolagsform och som har en låg andel lärare med pedagogisk utbildning, enligt SNS-rapporten.

Omkring 80 procent av alla fristående gymnasieskolor drivs av aktiebolag.

Läs mer:

Fakta i frågan: Sätter friskolor glädjebetyg?

Elevers betyg på nationella proven inte likvärdiga

Du kanske också gillar