Hem Sverige Statsvetaren kritisk till Norrtäljes höga politikerlöner

Statsvetaren kritisk till Norrtäljes höga politikerlöner

förbi admin
0 kommentar

På måndagskvällen samlades fullmäktige i Norrtälje för att klubba igenom kommunens nya styre bestående av Moderaterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna. En av frågorna som dök upp och beslutades av det nya styret direkt under det första sammanträdet efter valet var politikernas arvoden.

Ändringen som Moderaterna föreslog innebär att kommunstyrelsens ordförande ska få 60 procent av statsministerns lön istället för 60 procent av ett statsråds lön, vilket varit riktmärket tidigare. Det innebär att Bino Drummond (M), ny ordförande i kommunstyrelsen i Norrtälje, får sitt arvode höjt från 87 000 kronor till 110 400 kronor i månaden. Övriga kommunalråd och gruppledare får mellan 90-7,5 procent av Bino Drummonds lön, baserat på partiernas storlek.

Enligt Erik Wångmar, lektor i statsvetenskap på Linnéuniversitetet i Växjö, som forskat om kommunpolitik, är höjningen anmärkningsvärd. Inte minst på grund av det kärva ekonomiska läget och den stundande lågkonjunkturen.

– Många kommuner står förmodligen inför hårda besparingar. Då är signalen att vi ger oss själva en hög arvodeshöjning kanske inte så lyckad, säger han.

Erik Wångmar säger att beslutet kan skapa infektion i den kommande lönerörelsen och att en liknande lönehöjning för de kommunalt anställda skulle innebära en katastrof för kommunens ekonomi.

– Många fackliga organisationer kommer att kräva kompensation för den höga inflationen. Det här är inte bra om man man vill hålla de kommunanställdas löneökningar på begränsade nivåer.Foto: Linnéuniversitetet

Oppositionspartierna S, V, MP och C röstade emot förslaget och säger sig inte ha fått kännedom om arvodeshöjningen innan sammanträdet. I fullmäktige gick de hårt åt det nya styrets beslut.

Ingen företrädare för det nya styret kommenterade förslaget i talarstolen när det klubbades igenom i fullmäktige.

– Det är höjden av nonchalans att besluta om en så pass stor löneökning och sedan inte motivera den, det måste få diskuteras, säger Erik Wångmar.

Han säger att det ärligaste vore om partierna höjt arvodena innan valet, men poängterar samtidigt att det kan vara smart av det nya styret att göra det i samband med maktskiftet.

– Nu gör man det direkt efter valet och det kanske väljarna har hunnit glömma bort om fyra år till nästa val.

Det finns visst fog för att ha höga arvoden för politiker, enligt Erik Wångmar. Han säger att den redan stora utmaningen att rekrytera politiker riskerar att bli ännu tuffare om lönerna släpar efter.

– Att ha för låga löner är inte bra, det är redan svårt att rekrytera unga och medelålders, det finns en tendens att man sätter pensionärer på tunga poster. Det här är dock en höjning som är mycket större än vad som är rimligt i ett rekryteringsperspektiv, säger han.

DN söker företrädare för Moderaterna samt för SD i Norrtälje som i sitt valmanifest skrev att man vill ha minskade politikerarvoden.

Läs mer:

Politikerna i Norrtälje chockhöjde sina löner

Du kanske också gillar