Hem Sverige Stockholms styre vill ha fler hyreslägenheter i villaområden

Stockholms styre vill ha fler hyreslägenheter i villaområden

förbi admin
0 kommentar

Majoritetens långsiktiga målsättning är att allmännyttan ska öka i alla stadsdelar, i synnerhet i områden som i dag domineras av andra upplåtelseformer än hyresrätter. Fler flerbostadshus ska byggas i områden som i dag domineras av villor. I innerstaden är det, enligt Clara Lindblom, svårt att få plats med nyproduktion.

– Vi vill bygga en blandad stad på riktigt och ge folk valmöjligheter, bryta segregationen på riktigt. Framför allt ska barn och unga kunna mötas i vardagen. Vi vill också ha radhus och bostadsrätter i Järva och bygga fler större lägenheter, många är trångbodda, säger hon.

Oppositionsborgarrådet Dennis Wedin (M) tycker inte att det är en bra idé.

– De börjar i fel ände. Hyresrätter i småhusområden blir komplicerade att bygga, om man inte ska bygga bort grönområden och idrottsplatser. Bostäder där får höga hyror och kommer att gå till stockholmare som har det gott ställt, säger han.

Stockholm behöver bevara de historiskt viktiga trädgårdsstäderna, menar Wedin.

– Jag är oroad över att majoriteten vill förvanska attraktiva platser av ideologiska skäl. Och inte bara genom att bygga dyrt, utan även på ett sätt som inte passar in i området, för att forcera fram en konflikt, säger han.Foto: Magnus Hallgren

De tre kommunala bostadsbolagen får sänkta avkastningskrav för att ges förutsättningar att kunna hantera ränte- och inflationsläget. Men de ska också satsa på fler så kallade Stockholmshus.

Stockholmshusen är, enligt Clara Lindblom, anpassade för statligt investeringsstöd vilket ger upp till 30 procent lägre hyror vid nyproduktion. Staden ska arbeta för att det statliga investeringsstödet återinförs. Ungefär hälften av de markanvisade bostäderna till allmännyttan ska vara Stockholmshus.

– Det blir en nystart för Stockholmshusen med ännu mer pressade hyror. Vi ska arbeta med att korta ledtiderna och vi ska tänka nytt, industriellt byggande, hittills har vi inte använt oss så mycket av prefabricering, att delar av husen görs på fabrik, säger Clara Lindblom.

När projektet med billigare bostäder lanserades 2015 hoppades politikerna på 7 500 kronor i månaden för en normtrea på 77 kvadrat. När hyresgästerna flyttade in på Bjursätragatan i Rågsved 2020 var hyran för en normtrea 11 318 kronor i månaden.

– Det är oerhört svårt att få till hyresnivåer i nyproduktion som vanliga människor ser som billiga hyror. Därför ska vi vara försiktiga med upprustningar och inte ha några ombildningar i det äldre beståndet där hyrorna är som lägst, säger Clara Lindblom.

”Vi vill bryta segregationen på riktigt”, säger Clara Lindblom (V).Foto: Paul Hansen

Allmännyttan har fått skärpta ägardirektiv om mer varsamhet vid upprustningar, att bevara mer och hålla ner hyran.

– Hyresgästen ska ha inflytande på det som inte är tekniskt nödvändigt att göra. Ibland är det svårt att behålla till exempel ett platsbyggt kök men bolagen ska alltid hellre renovera och underhålla än riva ut, säger Clara Lindblom.

Hon ser också ett skifte i synen på markinnehav.

– Vi ska vara mer offensiva i våra krav på privata byggbolag, det ska vara en självklarhet att de ska lämna majoriteten av hyreslägenheterna till bostadsförmedlingen.

Men ni ska fortsatt sälja till marknadspris?

– Vi måste få runt ekonomin, säger hon.

Under året behöver fler nya områden för stadsutveckling föras in i planeringen, skriver majoriteten i budgeten. Fyra utpekade områden är:

*Södertäljevägen närmast Liljeholmen kan omvandlas från trafikled till urbant stråk för att bygga ihop Liljeholmens centrum med området runt Liljeholmskajen.

*Örbyleden kan på sikt omvandlas till en stadsboulevard med bostäder, arbetsplatser och verksamheter.

*På längre sikt kan stadsutveckling prövas i Skrubba i sydöstra Stockholm .

*En utredning ska inkludera utveckling och tillgängliggörande av Masthamnen på Södermalm.

Masthamnen som stadsutvecklingsområde har utretts förr och alltid stupat på riksintresset för sjöfarten.

– Vi kommer att ta ett helhetsgrepp om sjöfartens långsiktiga behov och se över möjligheten att i framtiden eventuellt frigöra mark för stadsutveckling. Översynen kommer att genomföras med sjöfartens förutsättningar och behov som utgångspunkt, säger Clara Lindblom, som också är ordförande i Stockholms hamnar.

Läs mer:

Stopp för ovarsam exploatering av villaområden

Du kanske också gillar