Hem Sverige Störst ökning av vuxna med intellektuell funktionsnedsättning i region Örebro

Störst ökning av vuxna med intellektuell funktionsnedsättning i region Örebro

förbi admin
0 kommentar

Socialstyrelsens statistik från 2008 visar att 1 133 vuxna totalt i hela landet fick diagnosen lindrig intellektuell funktionsnedsättning. 2020 hade den siffran ökat till 3 114 personer. Omräknat till andelen vuxna av befolkningen innebär detta en ökning med 143 procent, vilket Psykologtidningen rapporterat om.

Även om Socialstyrelsen påpekar att det finns brister i det äldre statistiska underlaget och att jämförelser över år ska göras med försiktighet, är detta en ökning som uppmärksammats även på Socialstyrelsen. Men någon förklaring till ökningen finns ännu inte.

– Uppenbarligen har det skett en ökning. Det är angeläget att titta mer på det här, säger Peter Salmi som är utredare inom psykiatri på Socialstyrelsen.

Regionala skillnader

– Vi kan också se att det finns stora regionala skillnader i andelen diagnoser, säger Peter Salmi.

Region Örebro län sticker ut med en ökning på hela 617 procent sedan 2008. Ökningen kan ha flera förklaringar.

– I vissa regioner sker ökningen i samband med uppdateringen av diagnosmanualen. Innan uppdateringen 2013 innebar en intelligenskvot under 70 att man automatiskt klassades som att man hade en lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Med uppdateringen släppte man lite fokus på den här siffran och lade i stället mer fokus på hur man fungerar i vardagen, säger Peter Salmi.

Enligt honom innebär det att man numera kan ha en intelligenskvot över 70 och ändå få diagnosen lindrig intellektuell funktionsnedsättning.

Han tillägger att det också är möjligt att det finns en koppling mellan ökningen och att personer med diagnosen kan beviljas LSS-insatser.

Fler utredningar av adhd och autism

Enligt Salmi har utredningar för adhd och autism ökat under senare år och i de undersökningarna ingår också ett begåvningstest, vilket kan ha ökat på antalet diagnoser.

– Och det kan ju vara lite som med adhd och autism, även om det skett en kraftig ökning i statistiken de senaste åren så betyder det ju inte att det ökat i befolkningen.

Statistiken baseras på antalet vuxna som är 20 år eller äldre och är föremål för sluten eller öppen vård.

Du kanske också gillar