Hem Sverige Studie ger grönt ljus för abort på distans

Studie ger grönt ljus för abort på distans

förbi admin
0 kommentar

Medicinsk abort görs med hjälp av tabletter och är det vanligaste sättet att göra abort. Telemedicin, det vill säga vård på distans, har i viss utsträckning använts för medicinska aborter i nästan 20 år, men har aldrig tidigare utvärderats i en klinisk studie.

– Det har framför allt använts i länder med välfungerande sjukvårdssystem i övrigt, men där abort varit illegalt, som exempelvis Irland, Polen och Brasilien. Kvinnor där har råd att köpa aborttjänsten online och postsystemet fungerar så att man kan skicka medicin, säger Margit Endler, biträdande lektor vid institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Karolinska institutet i Solna.

Du kanske också gillar