Hem Sverige Studieresultaten vände uppåt på Fröslundaskolan

Studieresultaten vände uppåt på Fröslundaskolan

förbi admin
0 kommentar

Det är eftermiddag på Fröslundaskolans mellanstadium i Skjulsta i utkanten av Eskilstuna. Eleverna har samlats på fotbollsplanen tillsammans med lärarna. Skolan betyder mycket för 12-åriga Maryam och de andra klasskompisarna i årskurs fem, berättar hon.

– Det är som att vi är en familj. Vi får mycket hjälp i klassrummet men man känner att vi även kan prata om annat utanför. Vår lärare Norieh hjälper flera av oss också att förstå allt bättre än när man pratar svenska, säger Maryam.

Femteklassaren Mariam stannar alltid kvar efter skolan för att umgås med sina vänner på fritidsverksamheten. ”Alla lärare och kompisar är så stöttande”, säger hon.

Foto: Alexander Mahmoud

Fröslundaskolan har tidigare beskrivits som en av Eskilstunas mest segregerade grundskolor – men år 2020 vände resultaten och pekar numera i rätt riktning, berättar skolans rektor Anna Gill.

– Det återstår fortfarande hårt arbete, vägen till en likvärdig skola är lång, säger hon.

År 2019 valde skolan att inventera sina resurser och då insåg man att språkhandledarna gick att använda mer effektivt. Av de elever som går på F-6-skolan har 95 procent ett annat modersmål än svenska. Språkhandledaren Norieh Alla Wirdi hjälper de elever som riskerar att inte klara kunskapsmålen och som behöver stöd på sitt modersmål tillsammans med två andra vuxna i klassrummet.

– Jag har jobbat på Fröslundaskolan i 13 år nu och tidigare i 20 år som mattelärare i Irak. Målet är att bara prata svenska med eleverna, men är eleven ny här i Sverige förklarar jag uppgifterna först intensivt på till exempel arabiska. Sen minskar vi det stegvis, säger hon.

Evlina Matti Afram, Camilla Jonasson, Noreih Alla Wirdi, Robert Dahlqvist, Jannice Kloibhofer, Johanna Jedborg och Anna Gill.

Evlina Matti Afram, Camilla Jonasson, Noreih Alla Wirdi, Robert Dahlqvist, Jannice Kloibhofer, Johanna Jedborg och Anna Gill.

Foto: Alexander Mahmoud

– Eleverna kan sitta tillsammans med språkhandledaren som fungerar som språkstöd vid provtillfällen och när det är textuppgifter. Norieh översätter så att eleverna får lättare att klara av uppgiften. I vissa fall får elever även svara på sitt modersmål. Men det är jag, eller andra behöriga lärare som gör bedömningen och sätter betyg tillsammans med språkhandledaren, tillägger försteläraren Johanna Jedborg.

Skolan har i dag fyra egna anställda språkhandledare som tillsammans kan tala åtta språk.

Insatsen är en del av den ”sjustegsraket” som inleddes för tre år sedan på mellanstadiet för att förbättra resultaten. För några år sedan valdes skolan ut som en av tre särskilt prioriterade i Eskilstuna kommun efter att skolresultaten slagit i botten. Genomsnittet för kommunens sexor låg 2019 i genomsnitt på 75 procent räknat på antalet elever som når grundläggande gymnasiebehörighet, men på Fröslundaskolan var motsvarande siffra 19 procent.

Tre år senare är andelen behöriga 73 procent.

– Vi startade med låga resultat för våra elever. Vi tänkte att ”vi måste börja titta på oss själva”, säger rektor Anna Gill.

Yanet, Anna och Temar.

Yanet, Anna och Temar.

Foto: Alexander Mahmoud

Flera behöriga lärare har rekryterats, handledning av obehöriga lärare har införts liksom ett tvålärarsystem i svenskundervisningen.

– För fyra år sedan var fem av sex lärare obehöriga på skolan. De kämpade så gott de kunde i ett klasslärarsystem. Men till skillnad från i dag var det inte så mycket samarbete mellan olika personalkategorier, säger Anna Gill.

Men så tog man in Johanna Jedborg som förstelärare att undervisa de obehöriga lärarna i planering och bedömning

– Vi började tänka kring hur vi kunde nå flera elever på nya sätt. Jag blev ett bollplank för hur man kunde lösa saker. Vi lärare diskuterade före och efter lektioner kring hur de kunde utveckla undervisningen, säger hon.

Men trots flera behöriga lärare nådde Fröslundaskolan fortfarande ganska dåliga resultat för två år sedan, enligt Anna Gill.

– Då kontaktade vi kommunlektor Hanna Simola i Eskilstuna och frågade vad kan vi göra? Lektorn svarade då att forskningen säger att tvålärarsystem som kommer från USA har en god effekt.

Eleverna Rstom, Henos, Ayan och Arsema.

Eleverna Rstom, Henos, Ayan och Arsema.

Foto: Alexander Mahmoud

I dag sker samarbete och sambedömning i större utsträckning på skolan. I ett tvålärarsystem är två utbildade lärare med vid varje undervisningstillfälle i svenska i klasser med cirka 30 elever. Att arbeta i tvålärarsystem ger trygghet, effektivitet och en fördjupad kunskap hos eleverna, menar Anna Gill.

– En lärare har spetskunskap i svenska och en lärare har spetskunskap i svenska som andraspråk undervisa och bedöma eleverna tillsammans, säger hon.

– Undervisningen har blivit bättre och mer säkra bedömningar. Det kan vara lektioner där en SO-lärare och en svenskalärare är med och den ena läraren endast observerar under lektionen och sedan byter man plats, säger läraren Camilla Jonasson som även har arbetat med metoden tidigare på SFI.

– Vi tittar på elevernas resultat tillsammans. Det är lättare att ha eleven i fokus och se vad den behöver för att lyckas och blir även en mer tillförlitlig bedömning, tillägger NO- och matteläraren Evlina Matti Afram.

Arsema, Ayan och Latifa.

Arsema, Ayan och Latifa.

Foto: Alexander Mahmoud

Fröslundaskolan har även börjat följa upp elevernas resultat var åttonde vecka där man utgår ifrån undervisningens effekt och kvalitet.

– Eleverna kartläggs även så att de kan få undervisning utifrån vad just de har för behov. Vissa hade svårare för ekvationer på mattelektionerna till exempel, då delade vi in dem i en grupp, säger Camilla Jonasson.

Insatserna har lett till mer engagerade och lugnare elever, menar Norieh Alla Wirdi.

– Vi har extra fokus på de elever som har det svårare för att putta dem över gränsen till godkänt, på det här viset blir utbildningen mer inkluderande. Vår ambition är att alla elever har gymnasiebehörighet när de lämnar Fröslundaskolan i åk 6, säger hon.

Eleverna Mariam och Rstom och läraren Evlina.

Eleverna Mariam och Rstom och läraren Evlina.

Foto: Alexander Mahmoud

Du kanske också gillar