Hem Sverige Sug efter utbildning för ukrainsk vårdpersonal

Sug efter utbildning för ukrainsk vårdpersonal

förbi admin
0 kommentar

I början av sommaren meddelade högskolan att legitimerade läkare och sjuksköterskor som flytt från kriget i Ukraina skulle erbjudas en introduktionskurs till den svenska hälso- och sjukvården. Och initiativet blev en omedelbar succé.

Blev överraskade

– När vi lanserade kursen blev vi överraskade över att det bara de två första dagarna var över 100 personer som anmälde sitt intresse, säger Johanna Adami, som är rektor på Sophiahemmet högskola till TT.

Nästa vecka ska 30 personer som möter kraven tas ut till introduktionsutbildningen vars mål är att de ukrainska läkarna och sjuksköterskorna snabbt ska komma in i den svenska vården, även om det handlar om andra arbetsuppgifter.

– Behovet finns ju av kompetens till vården och vi kan redan nu se att det är väldigt kvalificerade personer, säger Johanna Adami.

Skapa nätverk

Under kursen, som ges på distans och drar i gång den 27 september, får deltagarna en introduktion i det svenska hälso- och sjukvårdssystemet, genomgång av vårdetik, patientsäkerhet och de regelverk som gäller här. Detta kompletteras av svenskstudier i samarbete med ABF Stockholm och praktik i olika vårdverksamheter.

– Syftet är att de ska få en meningsfull sysselsättning och att vi ska ta till vara deras kompetens och att de ska få ett nätverk med arbetsgivare inom vården, säger Johanna Adami och tillägger:

– För det finns ju andra tjänster man kan jobba med inom vården även om man inte kan utöva sitt legitimationsyrke.

Introduktionsutbildningen genomförs inom ramen för länsstyrelsens regeringsuppdrag att ge fler nyanlända jobb inom hälso- och sjukvården.

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att fördela pengar till projekt som anordnar utbildningar för nyanlända, asylsökande och personer som beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet med erfarenhet av hälso- och sjukvård. Syftet är att ta vara på den kompetens som finns inom området och möta den efterfrågan på personal som finns inom hälso- och sjukvården.

Introduktionsutbildningen vid Sophiahemmet högskola genomförs i samarbete med Familjeläkarna, Röda Korsets högskola, ABF Stockholm samt Sophiahemmet sjukhus.

Källor: Sophiahemmet och länsstyrelsen Stockholm

Du kanske också gillar