Hem Sverige Svärd från vikingatiden hittades vid E18 utanför Köping

Svärd från vikingatiden hittades vid E18 utanför Köping

förbi admin
0 kommentar

När det första svärdet hittades i våras, bestämde det arkeologiska teamet att lämna det i marken. Det var det säkraste sättet att bevara fyndet på. Det skulle ta fram till hösten innan man grävde fram det helt och hållet. Då påträffades det andra svärdet. Fredrik Larsson som arbetar med uppdragsarkeologi på Statens historiska museer berättar att svärden har legat välbevarade och orörda så pass länge för att de har varit inkapslade i gravarna med en mantel av jord ovanpå.

Vikingasvärd stack upp ur marken

Det som fick pulsen att stiga hos det arkeologiska teamet är sättet svärden placerats i marken. Det vanliga är att svärden ligger bredvid den döde, men vid denna utgrävning hade de hittats nedstuckna i marken och att de, för 1200 år sedan, hade lämnats med handtagen ovanpå mark, för att eventuellt möjliggöra för besökare att kunna skapa en kontakt och visa sin vördnad för de avlidna.

Enligt Fredrik Larsson finns det flera teorier som man nu ska söka svar på. Det kan ha varit ett sätt att hindra de döda från att gå igen men det kan också ha varit en offergåva till Oden. Ytterligare fynd i gravarna av olika järnnitar indikerar även på att de begravda sannolikt haft en uppsatt funktion inom samhället eller tillhört en elit.

Svärden ska visas på museum

Svärden har nu lämnats in på konservering i Stockholm där de kommer ligga i ett och ett halvt till två år. Efter det kommer de troligen att ställas ut på något museum i Västmanland.

Starta klippet för att se när vikingasvärden grävs upp av arkeologer längs med E18.

Du kanske också gillar