Hem Sverige Svårknäckt beroende av tramadol – många avhopp

Svårknäckt beroende av tramadol – många avhopp

förbi admin
0 kommentar

Slutsatsen dras av professor Anders Håkansson som tillsammans med andra forskare har tittat närmare på avhoppen bland dem som fått vård på Maria Malmös mottagning för unga med drogproblem.

– Det är en mångfasetterad drog som ger många effekter, därför tror vi också att den är särskilt svår att sluta med, säger han.

Studien baseras på intervjuer med 335 personer under 26 år. Bland dem som behandlades för tramadolberoende avbröt 35 procent behandlingen i förtid, medan ungefär 15 procent gjorde det bland dem som behandlades för andra typer av beroenden.

– Min tolkning av det här att man nog måste göra mer, säger Anders Håkansson.

Mer specifikt

Han beskriver den behandling som ges unga drogberoende som ett slags baspaket, en behandling som i första hand är terapeutisk och stödjande, där man jobbar med individen och närmiljön som till exempel familjen, skolan och socialtjänsten.

– Ofta tror jag att det räcker för att hitta ett sätt att vända en persons beteende och förhållande till substanser. När det gäller tramadol tror jag att behovet är större av att hitta något mer specifikt, säger han.

En av anledningarna är att det ligger psykologiska mekanismer bakom missbruk av preparatet. Dem måste man förstå och arbetet med den här gruppen måste ske med nära koppling till medicinsk vård och kanske heldygnsvård när det behövs, anser han. För dem som försöker sluta med tramadol är abstinensen och avgiftningsfasen ofta svår.

Annan effekt

Tramadol är ursprungligen ett läkemedel som används vid smärtbehandling, men det har allt mer börjat användas som drog. Det är en opioid, precis som heroin och morfin, men ger en annan effekt.

– Jag tror att beroendet av tramadol är mer komplext än de flesta andra droger som unga människor fastnar i. Vi hör i symptombilden att det handlar om att lindra ångest och få ett slags lugn och ro, men samtidigt också om att få en kick, att bli pigg och att kunna festa hela natten. Sedan finns det helt andra mekanismer som handlar om sexuell aktivitet.

Under ett tramadolprojekt som pågick på Maria Malmö 2017–2019 fick behandlingspersonalen en känsla av att tramadolmissbrukande unga hade en större benägenhet att hoppa av behandlingen. Detta har nu bekräftats av studien, som publicerats i en vetenskaplig artikel.

Tramadol är egentligen ett smärtstillande läkemedel. I Fass varnas för att det är beroendeframkallande.

Missbrukande ungdomar använder det ofta varvat med cannabis.

Vid överdos kan det slå ut andningen. Det kan också orsaka kramper, som gör att man tappar medvetandet och faller omkull.

Det framkallar svår abstinens i form av diarréer, darrningar, illamående, svettningar, influensaliknande symptom, depression och förhöjd ångest.

En påverkad person får små pupiller och hängande ögonlock, blir medvetandesänkt och sluddrig.

Hos missbrukande ungdomar försämras inlärningsförmåga, uppfattningsförmåga och initiativförmåga. De stannar av i utvecklingen. De långsiktiga effekterna hos unga är okända.

Källor: Maria Malmö och Fass

Du kanske också gillar