Hem Sverige Sveaskogs besked om minskade avverkningar: ”Vi beklagar”

Sveaskogs besked om minskade avverkningar: ”Vi beklagar”

förbi admin
0 kommentar

I juni i fjol gick Sveaskogs nya vd Erik Brandsma ut i en intervju med DN om att det statliga skogsbolaget skulle minska sina avverkningar och att tiden för gigantiska kalhyggen är förbi. Avverkningarna skulle minska med nära 20 procent i Sverige, för att ta större hänsyn till biologisk mångfald och till ursprungsfolket samerna.

– Vi har skickat signaler till samebyarna utan att vi levt upp till förväntningarna, sade Brandsma då.

Under måndagen skickade Sveaskog ut ett pressmeddelande om att man nu beslutat om än kraftiga minskningar av avverkningarna i Norrbotten – 45 procent mindre än vad bolaget räknat med.

Orsaken uppges vara att bolaget inte kommit överens med samebyar i länet – och bolaget menar att entreprenörer, industrier och kommuner nu kommer att drabbas. Bolaget ”beklagar dagens låsta läge i diskussionerna med en del samebyar och de omfattande följdeffekter detta får”.

Sveaskogs vd Erik Brandsma säger till DN att besluten om att minska avverkningarna har varit tuffa att behöva ta.

– Vi behöver dra ned i Norrbotten på grund av läget med samplaneringsprocesser som vi inte hade önskat oss.

Vid avverkning där samebyar bedriver renskötsel kräver skogsvårdslagen samråd med samebyarna. Sveaskog har dessutom hållbarhetscertifieringen FSC som kräver ytterligare hänsyn, som går längre än vad lagen kräver gällande både miljö och ursprungsfolk.Foto: SSR

Luokta Mávas sameby skriver i ett pressmeddelande att man ser positivt på minskningen av avverkningstakten, även om byn beklagar att Sveaskog väntat så länge och att neddragningen bara är temporär och inte något långsiktigt skydd för markerna.

Jenny Wik Karlsson, förbundsjurist vid Svenska samernas riksförbund, tolkar Sveaskogs pressmeddelande som ett försök att misskreditera samebyarna.

– Det här är ett lågvattenmärke av Sveaskog. I texten är det underförstått att det är samernas fel att Sveaskog inte lyckas leverera det de lovat sina kunder. Det är förkastligt av ett statligt bolag på det här sättet dölja sin egen roll – som att man historiskt överavverkat enorma arealer, och fortsätter med ohållbara avverkningar utan att hörsamma kritik, säger hon till DN.

Enligt Jenny Wik Karlsson uppger förbundsmedlemmar att Sveaskogs avverkningar är fortsatt höga i länet.

– Att Sveaskog ska ta ett stort ansvar i sitt skogsbruk och hur det påverkar renskötseln är i linje med vad som kan förväntas av statligt ägda bolag.

Erik Brandsma, Sveaskogs vd.Foto: Erik Simander

Vad exakt som låst sig med samebyarna i Norrbotten menar Erik Brandsma är en bra fråga.

– Samebyarna känner sig allt mer trängda av all utveckling och alla projekt som pågår där och förutsättningarna för renskötsel är inte alltid bra. Vi behöver också titta på oss själva, hur vi bedrivit vårt skogsbruk och göra ett omtag, säger han och fortsätter:

– Vi försöker göra allt vi kan för att få en bättre dialog och anpassa vårt skogsbruk till rennäringen. Då hoppas vi på ett gensvar där, att man vill utvecklas tillsammans med oss. Om man i slutändan inte skulle vilja det, får vi ta ställning till den situationen då, men jag vill i alla fall kunna säga att vi har gjort allt vi kan.

Menar du att samebyarna inte gjort det de borde?

– Ibland är det mycket större frågor än skogsbruk som står på agendan, som deras långsiktiga rättigheter gällande markanvändning. Det har tillsatts en utredning om det, men det blir ju också en del i våra dialoger.

Om Svenska samernas riksförbunds kritik mot pressmeddelandet säger han:

– Det här är alltid en svår situation och en svår bedömning. Jag och vi har valt att vara öppna och transparenta om detta. Men det är inte meningen att peka ut något, vi ser även på oss själva.

Lina Burnelius på miljöorganisationen Skydda skogen menar att samernas rättigheter är tätt sammanflätade med det som krävs för att stoppa klimat- och miljökriserna.

– Trots att urfolk bara utgör 5 procent av världsbefolkningen så skyddar de 80 procent av de friska ekosystemen på planeten. Deras bedömning av vad ekosystem tål måste väga tyngst. När Sveaskog respekterar samernas rätt till att säga nej till intrång respekterar de även Sveriges internationella åtaganden gällande klimat och biologisk mångfald.

DN har sökt företrädare för branschorganisationen Skogsindustrierna.

Läs mer:

Kommunalråd inför EU-möte i Kiruna ”staten behöver ta ansvar”

Du kanske också gillar