Hem Sverige Svensk skola måste bli mer konservativ

Svensk skola måste bli mer konservativ

förbi admin
0 kommentar

KDU: Minska elevinflytandet och inför katederundervisning

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2023-09-06 06:00

De senaste decennierna har det gått utför när det gäller ordning och reda i den svenska skolan. Avskaffa elevers rätt till medbestämmande av ordningsregler, inför ordningsbetyg, höj lärarens auktoritet och gör katederundervisning till norm, skriver Louise Hammargren och Christoffer Andersson från KDU.

DEBATT. Flumskolan i Sverige har sakta men säkert tagit sin plats inom klassrummets fyra väggar. De senaste decennierna har det gått alltmer utför när det gäller ordning och reda i den svenska skolan. Hela 34 procent av lärarna uppger att det tar lång tid innan lektionerna faktiskt sätter i gång, detta är långt över OECD-snittet. 

Därtill uppger var tredje elev att de upplever stök i klassrummet.

Stök och bristen av disciplin hos elever har alltför länge fått sätta agendan. Hur kunde det bli så här och hur ser den svenska skolans framtid ut? Det behövs en konservativ, traditionell skola där kunskap får stå i fokus.

 

Det slogs larm om den svenska skolan långt innan Sveriges dåliga resultat i Pisa under 2000-talet. Elevers kunskaper och läsförståelse har försämrats, detta i kombination med mer stök i klassrummet.

Detta är dock inget nytt utan redan under 1970-talet hade skolan i årskurserna 7-9 problem med disciplin och bristande motivation, enligt Skolöverstyrelsens Sixten Marklund. Det som beskrevs då, var att studiebegåvade brast i punktlighet eller i deras uppträdande och hade sämre studiemotivation.

Under kommande decennier prioriterades systematisk jämlikhet framför elevers rätt till kunskapsinhämtning.  

 

Det finns mycket att säga om skolreformer och vad som borde ha gjorts och vad som behöver göras, men det finns en grundläggande bov i dramat – när progressiviteten tar över och fokuset på lärandet minskar. Svensk skola behöver bli mer konservativ, vi behöver go back to basics. 

Lärarens auktoritet i klassrummet behöver höjas, god disciplin hos eleverna ska bli vardag och elevinflytandet är i behov av att minskas. Det är inte eleverna som ska bestämma ordningsregler i skolan. Därför bör elevers inflytande om medbestämmande av ordningsregler avskaffas i skollagens femte kapitel.

För att öka lärarens auktoritet i klassrummet behöver det finnas konsekvenser för den elev som väljer att bryta mot reglerna. Det måste vara glasklart för alla parter att det är skolan och lärarna som bestämmer. 

 

Varje slösad minut på stök är en förlorad minut för ett barns lärande. Oreda påverkar barnet som skapat det, det drabbar de barnen som vill lära sig men inte klarar av det på grund av studiemiljön och det påverkar läraren som måste lägga tid på annat än undervisning.

Rätten att få slänga stolar, skrika på lektionerna och brottas i korridoren går inte före rätten för ett barn att inhämta kunskap.

 

Ordningsbetyg är något KDU drivit länge i skoldebatten. Ordningsbetyg är skriftliga omdömen som kan baseras på huruvida eleven kommer i tid till lektionen, om man behandlar lärare och andra elever med respekt eller dylikt.

Skolan tillsammans med ett stärkt föräldraansvar måste verka för att barn ska lära sig mellan rätt och fel. 

 

För cirka 30 år sedan ändrades synsättet kring katederundervisning. Det var en undervisningsform som skulle nästintill utplånas i den svenska skolan.

Det var ett stort misstag som nu behöver rättas till.

Katederundervisningen innebär att det är läraren som utgör förmedlaren av kunskap och bör vara den huvudsakliga undervisningsformen. Detta tillsammans med en läroplan som fokuserar på fakta och kunskap – inte flum. Det behövs struktur och tydliga ramar för att komma itu med stöket och kunna skapa studiero i skolan.  

 

I slutet av dagen måste politiken våga sätta ner foten.

Avskaffa elevers rätt till medbestämmande av ordningsregler, inför ordningsbetyg, höj lärarens auktoritet och gör katederundervisning till norm. Barnens rätt och skyldighet att inhämta kunskap måste alltid stå i fokus, men då behövs också en skolmiljö som möjliggör det. 

Louise Hammargren, 1:a vice förbundsordförande KDU Sverige 
Christoffer Andersson, ideologi- och utbildningspolitisk talesperson KDU Sverige

CHATTA: Är den svenska skolan för slapp?

 • Kristofer Forssblad-Olsson

  i går14.29

  Nu avslutar vi chatten för den här gången. Tacka alla ni som var med och tyckte till!

 • Satt i utvecklingssamtal i går kväll med mellansonens mentor. Denna artikel är helt på rätt spår. De vuxna i skolan måste få be eleverna att lägga undan sina mobiler utan att eleverna har rätten att anmäla mentorn. Att barn från 10 års ålder har rätten att anmäla skolpersonal utan att vårdnadshavare kontaktas är bara dumhet. Min sons betyg har gått ner under högstadiet och både han och mentorer anser att detta beror på kraftigt stök från andra elever under lektionstid. Förstatliga skolan och ge lärarkåren rätten att sätta gränser och agera. För våra barns skull!

  Ztockholm

 • Debattörerna har definitivt en poång att något måste göras för att återupprätta ordning och reda som norm i skolan. Det skulle dock vara önskvärt att man definierarade vad man menar med ordet ” flum”. Kan lätt bli ett ord man drar till med så att säga. En mycket viktig del handlar också om uppfostran. Att föräldrarna tar sitt ansvar och lär barnen vad som är rätt och fel på hemmaplanen. Sedan bör skolan naturligtvis förstårka detta, men det börjar i familjen. Det handlar också om en allmän uppfostran i samhället, att reagera när barn gör fel eller rätt. Det goda beteendet måste lyftas fram.

  Lars

 • Skolan idag är en katastrof jämfört med hur den var när jag gick i skolan från 1978. Vet inte vad politiker eller pedagoger har gjort. Börja om gör rätt!

  Leo

 • Ett av problemen med vår samtid är att personer utan någon som helst sakkunskaper kan få en högljudd röst i samhället. Mycket av det här är så dumt att tågen stannar.

  “Katederundervisningen innebär att det är läraren som utgör förmedlaren av kunskap och bör vara den huvudsakliga undervisningsformen. Detta tillsammans med en läroplan som fokuserar på fakta och kunskap”

  Snacka om motsägelsefullt.

  Hasse

 

Häng med i debatten och kommentera artikeln – gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Du kanske också gillar