Hem Sverige Sverige deltar i stor övning till havs

Sverige deltar i stor övning till havs

förbi admin
0 kommentar

I år är det den tyska marinen som ansvarar för övningen – men den leds, planeras och genomförs i samarbete med den estniska och lettiska marinen, då den genomförs i den östra delen av Östersjön, främst runt de baltiska staterna.

Övningen, som inleddes på lördagen och pågår till den 22 september, är den hittills största sedan den började hållas 2007. Fler än 3 000 personer och ett 30-tal fartyg från de elva länderna medverkar.

Från Sverige har korvetten HMS Nyköping skickats. Ombord finns bland annat ett EOD-team, specialiserade på ammunitionsröjning på land och i vatten, samt stabsofficerare.

Årets övning riktar främst in sig på sjöövervakning, kust- och luftförsvar, ytstrid, och landstigningsoperationer i syfte att stärka samarbetet mellan de deltagande länderna.

“Det allvarliga omvärldsläget gör vårt deltagande i Noco 23 extra viktigt. Vi visar närvaro och vår förmåga och vilja att samarbeta med andra nationer men framför allt med Nato”, säger Viktor Tornerhjelm, fartygschef på HMS Nyköping, i ett pressmeddelande från Försvarsmakten.

Du kanske också gillar