Hem Sverige Sverige leder internationellt möte för hågkomst av Förintelsen

Sverige leder internationellt möte för hågkomst av Förintelsen

förbi admin
0 kommentar

Den 20–23 juni samlas runt 300 experter, forskare, diplomater och politiker från hela världen i Stockholm, för samarbete kring forskning och utbildning om Förintelsen. Den internationella plenarsessionen ingår i det svenska ordförandeskapet i International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) och ska fokusera på efterlevnad av löftena från Malmöforumet 2021.

– Snart finns inte många kvar med egna erfarenheter från Förintelsen. Vi behöver internationellt samarbete, dialog och utbildning för att minnas och motverka de antisemitiska och antidemokratiska krafter som växer runtom i världen, kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Sverige är i år ordförande i den mellanstatliga organisationen International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) där 35 medlemsländer samarbetar för hågkomst, forskning och utbildning om Förintelsen.

Det svenska ordförandeskapets huvudfokus är att följa upp de åtaganden som gjordes av 60 delegationer på Malmöforumet 2021 och att stärka IHRA som organisation.

Som en del i ordförandeskapet står Sverige värd för IHRA:s plenarmöte i Stockholm 20–23 juni. Under svensk ledning ska runt 300 experter, forskare och diplomater från IHRA:s medlemsländer och anslutna organisationer följa upp ländernas åtaganden under Malmöforum 2021. Syftet är att gemensamt säkra efterlevnad, fortsatt engagemang och vidareutvecklat internationellt samarbete för hågkomst av Förintelsen.  

Du kanske också gillar