Hem Sverige Sverige och USA värdar för högnivåsamtal för att minska plastföroreningar

Sverige och USA värdar för högnivåsamtal för att minska plastföroreningar

förbi admin
0 kommentar

Sverige och USA stod idag, 1 juni, värdar för ett värdar för möte där näringslivet, civilsamhället och ca 10 länder diskuterade lösningar för att minska plastföroreningarna och öka återvinningen av plast.

Användningen av plast orsakar utsläpp som bidrar till klimatförändringarna samt orsakar föroreningar i naturen och haven. Därför har Sverige varit drivande i att få till de internationella förhandlingar som nu inleds om ett globalt plastavtal.

– Sveriges mål är att den plast som tillverkas har en hållbar design, som gör att den går att återanvända, återvinna utan att farliga ämnen fortsätter finnas i omlopp eller hindrar möjligheten till återvinning. Sedan ska den även plastens påverkan på klimatet och miljön minskas längs hela livscykeln. För klimatpåverkan gäller speciellt vid produktionen men även vid avfallshanteringsledet, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll. 

Tillsammans med USA bjöd därför Sverige den 1 juni in till ett toppnivåmöte med andra länder och viktiga företag, för att diskutera nya sätt att finansiera omställningen av plast mot hållbarhet. Behovet av både statligt och privat kapital är stort. Dessutom är det av stor vikt att företagen utvecklar en hållbar design av plasten, så att den lättare kan återvinnas. 

Nu fortsätter arbetet för den svenska regeringen, för att driva på för ett rättsligt bindande globalt avtal om plast. Därtill har regeringen nyligen lanserat en nationell handlingsplan om plast för mindre plastanvändning, mer återvinning och fler nya jobb.

Tillsammans utgör dessa åtgärder om plast ett viktigt steg för att Sverige ska ligga längst fram i klimatomställningen och skapa nya jobb i hela landet.

Du kanske också gillar