Hem Sverige Sveriges Radio: Kan anmäla DN till Säpo efter granskning

Sveriges Radio: Kan anmäla DN till Säpo efter granskning

förbi admin
0 kommentar

DN har på senare tid publicerat två artiklar om Sveriges Radios säkerhetsrutiner. I juni kunde DN avslöja att utländska tekniker – utan säkerhetsprövning – i över ett år fick jobba innanför radions skalskydd.

På måndagen avslöjade DN att en extern konsult – utan säkerhetsprövning – fick bygga om Sveriges Radios ”skyddade produktionsplats”. Mot slutet av projektet samlade konsulten sina detaljerade tekniska lösningar och planer i en digital presentation.

DN har i en veckas tid, vid upprepade tillfällen, sökt Sveriges Radios vd Cilla Benkö, som har varit vd på SR sedan 2012. Hon har inte ställt upp på en intervju, utan hänvisat alla frågor till säkerhetschefen Anna Svedberg, som började arbeta på SR i maj 2022. ”Jag står bakom hennes bedömningar i alla de frågor ni ställt”, skriver Cilla Benkö i ett mejl.


Foto: Paul Hansen

I ett av flera mejl till DN besvarar Anna Svedberg några av tidningens frågor.

Först berättar Svedberg att SR, mot bakgrund av DN:s frågor och den dokumentation som DN:s reportrar ”synes ha tillgång till”, gjort en ”noggrann bedömning att dessa uppgifter inte är säkerhetskänsliga utifrån Sveriges säkerhet”.

Samtidigt skriver Anna Svedberg att hon kan komma att anmäla DN till Säkerhetspolisen.

”Jag vill dock vara tydlig med att om ni har den typen av handlingar i er besittning som skulle visa på andra förhållanden än du valt att dela med mig/oss, vill jag utifrån mitt ansvar för säkerhetsskyddet på Sveriges Radio skyndsamt få tillgång till dessa.”

Anna Svedberg fortsätter:

”Bara det faktum att ni eventuellt har dessa, kan utgöra grund för brott och jag behöver i så fall anmäla detta till Säkerhetspolisen och vår tillsynsmyndighet, Länsstyrelsen i Stockholm.”

Anna Svedberg skriver att ”en publicering av något som på det här sättet potentiellt skulle kunna skada Sveriges säkerhet kan medföra straffansvar för tryckfrihetsbrott”.

Nils Funcke.

Nils Funcke.

Foto: Paul Hansen

Nils Funcke, tryckfrihetsexpert, säger att uttalandena är anmärkningsvärda.

– Det framstår som ett förtäckt hot. Först slår man fast att uppgifterna inte är säkerhetskänsliga, därefter skriver man att det kan bli aktuellt att anmäla detta till Säkerhetspolisen. SR verkar inte veta vilken fot de ska stå på. Det här tyder väl på att frågan är känslig för dem.

Nils Funcke ifrågasätter att Cilla Benkö inte ställer upp på en intervju och svara på frågor.

– Det är inte så publicister ska uppträda. Det hör till publicistens roll att kräva ansvar av andra, men också vara beredd att svara på andra mediers frågor. Det är en oskriven regel. Kräver man öppenhet av andra får man vara beredd att svara på frågor.

I ett blogginlägg på Sveriges Radio-bloggen hävdar Anna Svedberg att det finns felaktigheter i DN:s artikel om SR:s skyddade produktionsplats. Att platsen inte är säkerhetskänslig och fungerar som en ”extra studio”.

DN har sett dokumentation som, tillsammans med flera källskyddade samtal, ligger till grund för granskningen.

DN:s uppgifter om konsultens access och digitala presentation är inte begränsade till en enskild studio. Det handlar om två radiostudior, samt rum för driftcentralen som övervakar Sveriges Radios utsändningar – och tekniska utrymmen som kräver särskilda tillstånd att vistas i.

I samma blogginlägg nämner Anna Svedberg detaljer om ”VMA-kedjan”, alltså hur det går till när ett Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, formuleras och vidareförmedlas. Detta har inget att göra med DN:s artikel under måndagen, utan är en del av en kommande publicering.

Läs mer:

Extern konsult byggde om SR:s hemliga sändningsplats

Sveriges Radio lät it-tekniker från Israel och Ryssland jobba innanför skalskyddet

Du kanske också gillar