Hem Sverige Sysselsättning och sociala frågor på EU-möte

Sysselsättning och sociala frågor på EU-möte

förbi admin
0 kommentar

Europeiska planeringsterminen för 2022 och de landspecifika rekommendationerna

Ministrarna diskuterade nationell sysselsättningspolitik inom ramen för planeringsterminen och godkände också de sysselsättnings- och socialpolitiska aspekterna av de landspecifika rekommendationerna.

Direktiv om bättre arbetsvillkor för plattformsarbete

Ministrarna fick en lägesrapport om förhandlingarna om förslaget till ett direktiv om förbättrade arbetsvillkor för personer som utför arbete via digitala plattformar.

EU-kommissionen har tre områden i fokus: dels att förebygga felaktig klassificering av anställningsstatus, dels regler för arbetsledning via algoritmer, samt insyn och transparens för plattformsföretag.

Syftet är bland annat att de som arbetar via digitala plattformar ska få den anställningsstatus som motsvarar de faktiska arbetsformerna och få de sociala förmåner de har rätt till.

Uppföljning av det sociala toppmötet i Porto

Ministrarna diskuterade kommissionens handlingsplan för genomförandet av pelaren för sociala rättigheter.

I handlingsplanen föreslår EU-kommissionen tre mål att uppnå senast 2030 som överensstämmer med FN:s mål för hållbar utveckling och som ska vägleda nationell politik och nationella reformer:

  • Minst 78 procent av befolkningen i åldern 20–64 år ska vara sysselsatta 2030.
  • Minst 60 procent av alla vuxna ska delta i utbildning varje år
  • Minst 15 miljoner personer ska lyftas ur riskzonen för fattigdom eller social utestängning fram till 2030

Sysselsättning för personer med funktionsnedsättning

Ministrarna diskuterade hur arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning kan bli bättre och ge fler möjlighet till arbete.

Därutöver diskuterade ministrarna situationen i Ukraina och antog rekommendationer om individuella utbildningskonton och om rättvis klimatomställning.

En rad informationspunkter stod också på dagordningen, till exempel direktivförslagen om jämnare könsfördelning i börsnoterade bolagsstyrelser och antidiskrimineringsdirektivet. Information ska också ges om EU:s arbete med att genomföra strategin om hbtqi-personers rättigheter.

Ministrarna fick därtill möjlighet att kommentera utfallet av förhandlingarna om EU-direktivet om minimilöner.

Statssekreterare Rasmus Cruce Naeyé företrädde Sverige på mötet som ägde rum i Luxemburg.

 

Du kanske också gillar