Hem Sverige Utsläpp från fritidsbåtar sätter spår – Sydsvenskan

Utsläpp från fritidsbåtar sätter spår – Sydsvenskan

förbi admin
0 kommentar

I en ny rapport har forskare för första gången undersökt i hur stor omfattning avgaser från fritidsbåttrafiken lagras i havsbotten och vattenlevande organismer. Och resultatet är tydligt: halterna av polyaromatiska kolväten (PAH), som är giftiga och kan bidra till cancer, är fem gånger högre i ytsedimenten i områden som Grebbestad och Tanumstrand, där båttrafiken är tät, jämfört med exempelvis intilliggande Sannäs, som har väsentligt mindre båttrafik.

Du kanske också gillar