Hem Sverige Vänstern vill ha inflytande – och höja skatterna rejält

Vänstern vill ha inflytande – och höja skatterna rejält

förbi admin
0 kommentar

Efter förra valet fick Vänsterpartiet inte längre vara med i budgetsamarbetet med regeringen. Stefan Löfven valde att gå med Centerpartiet och Liberalerna, som till och med fick på pränt att V inte skulle ha något inflytande.

Den här gången är V fast beslutna att vara med och påverka inriktningen på den ekonomiska politiken och kommer att ställa krav i en eventuell regeringsförhandling.

– Vi måste naturligtvis få genomslag för de mandat och de röster som vi kommer med till en sådan förhandling. Vi ser det framför allt som viktigt att vi får genomslag på inriktningen för klimatinvesteringar, välfärden och marknadsskolan, säger Ali Esbati, V:s ekonomisk-politiska talesperson.

Till skillnad från övriga partier går V till val på att höja skatterna rejält under nästa år. Det handlar bland annat om höjd skatt på kapitalinkomster, sparande, fastigheter och en förmögenhetsskatt.

– Det är helt nödvändigt att det det samlade skatteuttaget ökar. Sverige är ett mycket rikare land i dag än på 1990-talet, men det är enorma problem inom många av välfärdstjänsterna.

Enligt Ali Esbati (V) fattas det runt 350-400 miljarder i statskassan jämfört med samma skatteuttag som på 1990-talet.

Foto: Magnus Hallgren

Ali Esbati framhåller att vi har en situation med stora förmögenheter och höga inkomster i en del av befolkningen, men att vi ändå inte kan räkna med världens bästa sjukvård.  Samtidigt menar han att det fattas omkring 350-400 miljarder i statskassan jämfört med om vi hade samma skatteuttag som på 1990-talet.

– Det går inte att prata bort den skillnaden. Det är inte så att vi säger att vi ska fixa det glappet på ett år, men den som tänker sig att den ska lösa alla problemen inom välfärden utan att lösa den här fördelningen slirar en del på sanningen.

– Vi behöver en satsning på att de som jobbar inom välfärden ska få fler kollegor, och det är svårt att se att man kan göra det utan att ha ett samlat ökat skatteuttag.

I en situation med ökad inflation och sämre köpkraft, riskerar inte ert förslag att späda på utvecklingen?

– Det är absolut en faktor som man behöver ta ställning till när man utformar skattepolitiken. Men vår skattepolitik innebär faktiskt att många av dem med lägre inkomster får lägre skatt, medan de allra rikaste hushållen får mindre pengar att röra sig med.

Ali Esbati är kritisk till att statsminister Magdalena Andersson (S) brukar berömma sig över att ha sparat i ladorna – samtidigt som hushållen tvingats skuldsätta sig.

Ali Esbati är kritisk till att statsminister Magdalena Andersson (S) brukar berömma sig över att ha sparat i ladorna – samtidigt som hushållen tvingats skuldsätta sig.

Foto: Magnus Hallgren

Han understryker att det är stora grupper i samhället som har små marginaler och att de måste stå i fokus för de åtgärder som nästa regering sätter in för att motverka inflationen.

– Vi behöver vara uppmärksamma på att grupper som har en socialt svagare position inte blir bortglömda. Det är de grupperna som drabbas allra hårdast av den inflation som vi har just nu.

Ali Esbati pekar på att den stora riskfaktorn i svensk ekonomi är hushållens skuldsättning. Många har lånat stora summor till sitt boende och riskerar en ekonomisk smäll om räntorna fortsätter att stiga. Han är kritisk till att Magdalena Andersson brukar berömma sig över att ha sparat i ladorna medan hushållen tvingats skuldsätta sig.

– Det är ett mycket missvisande sätt att beskriva svensk ekonomi. Om man sparar i ladorna, men underlåter att lösa de reala problemen i ekonomin, är det inte bra. Ett exempel är att staten har dragit sig undan från bostadsbyggande. Det innebär att staten inte har behövt öka sin upplåning utan skjutit över den bördan till hushållen. Det är en riskförskjutning som är enorm – från det gemensamma till de enskildas plånböcker.

”Centerpartiet måste se verkligheten i vitögat”

Att V ställer krav på högre skatter kommer att vara en försvårande faktor om partiet efter valet ska förhandla om regeringsmakten med S, MP och C. Centern säger blankt nej till höjda skatter och dessutom nej till ett organiserat budgetsamarbete med V.

– C måste se verkligheten i vitögat. Vi är öppna och medvetna om att det finns mycket stora skillnader mellan oss och C och att det blir jobbigt att komma överens om något utifrån det. Men vi ser ingen möjlighet att komma någon vart om man låtsas som om verkligheten inte ser ut så.

Ali Esbati menar att det rimligaste är att man har ett regeringssamarbete och försöker lösa problemen inom det ramverket. En första förutsättning är dock att man sätter sig ner och förhandlar.

– Om man har valt att acceptera en statsminister får man också se till att den statsministern kan ha en politik att basera sitt regerande på. Då måste det på något sätt återspegla den majoritet som står bakom.

– Det man inte kan göra är att räkna med V:s röster när statsministeromröstningen ska ske och sedan ska V gå in och låsa in sig på ett rum. Så fungerar det inte. Då måste man ha någon typ av samarbete.

Ali Esbati tror att det finns områden där Vänsterpartiet och Centerpartiet inte nödvändigtvis måste stå långt från varandra.

Ali Esbati tror att det finns områden där Vänsterpartiet och Centerpartiet inte nödvändigtvis måste stå långt från varandra.

Foto: Magnus Hallgren

Hur ser du på förutsättningarna att förhandla den ekonomiska politiken med C?

– Om man bara ställer de olika manifesten mot varandra kan det se ut att vara svårt. Men det finns områden där vi inte nödvändigtvis behöver stå så långt ifrån varandra.

– Jag konstaterar med tillfredsställelse att C har stått upp för ett borgerligt liberalt motstånd mot högerpopulism och högerextremism. Det är en bra utgångspunkt för att diskutera frågor som har med det att göra. Jag tror även när det gäller en del miljöfrågor och frågor som rör landsbygd och glesbygd så kan vi säkert komma närmare varandra.

Läs mer:

SD: Vi kommer inte att lägga oss platt

Stockholms hushåll ser mörkt på framtiden

Susanne Nyström: Magdalena Andersson snålar när skuldberget hos Kronofogden slår nytt rekord

Du kanske också gillar