Hem Underhållning Då kan man vaccinera sig mot covid hösten 2023

Då kan man vaccinera sig mot covid hösten 2023

förbi admin
0 kommentar

Arkivbild.

Det nya uppdaterade covidvaccinet är bara veckor bort.

Först ut är de äldre i riskgrupp på Säbo.

– Vaccinerna uppdateras utifrån se XBB-varianter som nu dominerar, säger enhetschef Sara Byström på Folkhälsomyndigheten.

Den vanligaste coronavarianten i Sverige just nu är eris, EG.5.1. Man räknar med att 25 procent av covidfallen är smittade med eris. Men flera fall av pirola, BA.2.86, har också upptäckts i Sverige.

– Det är en ny variant, så det är osäkert ännu hur framgångsrik den kommer att vara och vad den har för egenskaper. Den skiljer sig väsentligt från tidigare omikronvarianter, säger Sara Byström.

Pirola har drygt 30 mutationer i spikeproteinet, som viruset använder sig av för att ta sig in i cellerna.

30-tal fall i världen

Fem fall av pirola har hittills upptäckts i Sverige, totalt finns ett 30-tal fall i världen – varav tio i Danmark.

– Just att den varianten har så många mutationer och förändringar gör att det finns en osäkerhet kring vad den har för egenskaper. Hittills tyder inget på att den skulle orsaka allvarlig sjukdom hos fler. Men även om man är frisk, haft covid tidigare och är vaccinerad kan man få hög feber och bli rejält sjuk. Det finns symtom på luftvägsinfektion eller att man blir dålig i magen eller att man blir trött, säger Sara Byström.

– Vi har sett en ökning av covid nu sedan ett par veckor tillbaka nationellt, men det är fortfarande låga tal – som strax innan sommaren.

Enligt den senaste statistiken är cirka två tredjedelar av svenskarna över 18 år – 66,6 procent – vaccinerade med minst tre doser. Det kan jämföras med dem som fått minst två doser: 86,3 procent.

– Det nya vaccinet ska kunna ges samtidigt som höstens influensavaccin.

Folkhälsomyndigheten utreder just nu vilka grupper som kommer att behöva vaccinera sig från den 7 november, då har riskgrupperna redan fått sitt vaccin.

– Vår rekommendation är att alla över 50 år ska ta covidvaccin och de i riskgrupp under 50. Men just nu håller vi på att se över gruppen 50–64 år för att se om vi ska rekommendera vaccin till den gruppen eller om det faktiskt är så att det inte behövs, med tanke på att de flesta har tagit tre doser och dessutom kanske haft covid ett par gånger så att man har ett gott skydd mot allvarlig sjukdom, säger Sara Byström.

Allvarlig sjukdom innebär alltid sjukhusvård, men man kan fortfarande få feber oavsett om man är vaccinerad eller inte.

– Just nu har vi haft återkommande vaccinationer av vissa grupper som riskerar allvarlig sjukdom. Det har varit i princip en gång i halvåret. Men det vi tittar på framåt är vad som är en bra rekommendation för att gruppen ska vara skyddad.

Finns det någon rekommendation om hur många sprutor man bör ha tagit i olika åldrar?

– Nej, vi har ingen rekommendation för de friska som just nu är 18–49 år, eller för den delen under 18 år om att vaccineras igen. Antalet sprutor spelar mindre roll, utan i stället när du tog din senaste spruta, säger Sara Byström.

Folkhälsomyndigheten skriver på sin hemsida att antalet covidfall ökat i Sverige de senaste veckorna, men från en låg nivå. I förra veckan fanns 569 bekräftade covidsjuka, en ökning med 15 procent jämfört med vecka 34.

Fler får också sjukhusvård, av dem fick sex personer intensivvård på sjukhus under förra veckan.

22 personer dog i covid, enligt den senaste statistiken, som visar vecka 33. Under de tre föregående veckorna låg medeltalet på elva döda per vecka.

Du kanske också gillar