Hem Underhållning En undran från en högst vanlig elförbrukare

En undran från en högst vanlig elförbrukare

förbi admin
0 kommentar

Svar

på ”Nedläggningen av kärnkraft gjorde oss beroende av Putin” och ”Utbyggnad av vindkraft till havs ger snabb effekt”

Utan några som helst kunskaper om vare sig kärn- eller vindkraft kommer här mina vardagliga funderingar! Jag gillar inte kärnkraft av den enkla anledningen att man ännu inte lyckats lösa problemet med avfallet – skall vi alltså överlämna dessa bekymmer till våra barnbarn och barnbarnsbarn att fixa?

Häromdagen kom jag på idén att googla när vårt första kärnkraftverk togs i bruk och konstaterade då att det är Ågestaverket utanför Stockholm. Detta verk var i drift 1964-1974. På Vattenfalls hemsida kan man läsa att det pågår en säker och effektiv avveckling som inleddes sommaren 2020 och beräknas vara klar under första halvan av 2025!!! Utanför industriområdet hanteras lågaktivt och icke radioaktivt material på en asfalterad och bevakad yta, inför borttransport. När avfallet har forslats bort och byggnaden är sanerad, kommer radioaktiviteten vara borttagen till så låga nivåer att anläggningen kan bli radiologiskt friklassad av Strålsäkerhetsmyndigheten, enligt Vattenfall. Bergrummet där reaktorn varit förlagd ska återlämnas till ägaren Stockholms stad. Där finns mer att läsa, men alltså, efter 60 år har man fortfarande inte kommit på någon effektiv lösning! Alla dessa intelligenta hjärnor som kommit på kärnkraften, hur kommer det sig att de inte klarar av att räkna ut hur man ska oskadliggöra avfallet? Och vad kostar det med dessa stillastående verk som inte “bara” går att riva?

Då känner jag mer för vindkraft. Men det mest effektiva vi alla kan göra nu är troligen att fortsätta försöka dra ner på elförbrukningen och därmed minska våra elkostnader! Samt att se till att elen som produceras i Sverige i första hand går till vårt eget land så att vi får rimliga elkostnader, innan det exporteras till utlandet!

Siv Qvarfordh

LÄS OCKSÅ: Nedläggningen av kärnkraft gjorde oss beroende av Putin

LÄS OCKSÅ: Utbyggnad av vindkraft till havs ger snabb effekt

Du kanske också gillar